చిన్న విషయాలను గమనించండి

చిన్న విషయాలను గమనించండి

కాబట్టి మీరిప్పుడు చేయుచున్నట్టుగానే యొకనినొకడు ఆదరించి (బలపరచుకొనుడి మరియు నిర్మించుకొనుడి) యొకనికొకడు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుడి. -1 థెస్సలొనీయులకు 5:11

ఒక రోజు నేను కార్యాలయ (ఆఫీసు) భవనంలోకి వెళుతుండగా, సమీపంలో నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి నా కొరకు తలుపు తెరిచాడు. నేను అతనికి ధన్యవాదాలు తెలిపాను మరియు నవ్వాను.

“నేను ఎవరికొరకైతే తలుపును తెరచి యుంచానో వారిలో మీరు ఐదో వ్యక్తి,” అని అతడు అన్నాడు, “మీరు చిరునవ్వు నవ్విన వారిలో మొదటివారు మరియు కృతజ్ఞత తెలిపిన వారిలో రెండవవారు”అన్నాడు.

నా ముఖం మీద చిరునవ్వుతో రెండవసారి అతనికి ధన్యవాదాలు తెలిపాను. అటు తర్వాత, ఇతరులకు ఒక తలుపును తెరవడం లాంటి సరళమైన విషయం పట్ల కూడా మనము ఇతరులను ఎంత తేలికగా తీసుకుంటామో అని నేను అనుకున్నాను.

ప్రజలు మనకు పెద్ద పనులను చేసేటప్పుడు తరచూ మనం ప్రశంసిస్తాము, కానీ చిన్న విషయాలకు మనము ఎంత తరచుగా అభినందించగలం?

మీ కోసం ఎవరైనా ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు, బాగుంది మరియు మీరు వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపినప్పుడు, అది వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది వారికి చాలా అర్థవంతమైనది. ఆఫీసు భవనం వద్ద వున్న మనిషి అలా చేశాడు.

మీ బస్సు ఈరోజు సమయానికి వచ్చిందా? అలాగైతే, మీరు డ్రైవర్ కు కృతజ్ఞతలు చెప్పారా? మీరు ఒక రెస్టారెంట్ వద్ద చివరిసారి తినేసరికి, మీరు అడగకుండా కాఫీ కప్పుని రెండవసారి నింపిన వెయిటర్ కు కృతజ్ఞతలు చెప్పారా? ఇది నేను చేయాలని కోరుకునే పాయింట్: మీ జీవితంలో ప్రజలపట్ల కృతజ్ఞత కలిగిన వైఖరిని అభివృద్ధి చేయండి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నాకు కొద్దిగా సహాయకరముగా ఉండే పనులు చేసే ప్రజలను గమనించుటకు నాకు తెలియ జేయండి.  నేను కృతజ్ఞత లేకుండా ఉండాలని కోరుకోవడంలేదు. బదులుగా, నేను వారికీ ధన్యవాదాలు తెలిపి మరియు వారితో ప్రోత్సాహపరచాలని ఆశిస్తున్నాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon