చిన్న విషయాలు, పెద్ద విషయాలు

చిన్న విషయాలు, పెద్ద విషయాలు

నీయందు నేను నమ్మిక యుంచియున్నాను ఉదయమున నీ కృపావార్తను నాకు వినిపింపుము నీ వైపు నా మనస్సు నే నెత్తికొనుచున్నాను. నేను నడువవలసిన మార్గము నాకు తెలియజేయుము. (కీర్తనలు 143:8)

నా జీవితంలో జరిగిన పెద్ద సంఘటనలు మరియు నిర్ణయాలలో దేవున్ని విశ్వసించడం మరియు ఆయన స్వరాన్ని వినడం నేను నేర్చుకున్న మార్గాలలో ఒకటి చిన్న విషయాలలో కూడా ఆయనను వినడం. ఒక సారి డేవ్ మరియు నేను కొంతమంది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సినిమా చూడటానికి సిద్ధమయ్యాము, కానీ మేము రిమోట్ కంట్రోల్‌ని కనుగొనలేకపోయాము. అది లేకుండా సినిమాను ఎలా ప్లే చేయాలో మాకు తెలియదు, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దాని కోసం శ్రద్ధగా వెతికారు, కానీ మేము ఇప్పటికీ దాన్ని కనుగొనలేకపోయాము.

నేను ప్రార్థన చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. కాబట్టి నేను నిశ్శబ్దంగా నా హృదయంలో ఇలా అన్నాను, “పరిశుద్ధాత్మ, దయచేసి రిమోట్ కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉందో నాకు చూపించు.” వెంటనే, నేను బాత్రూమ్ గురించి ఆలోచించాను-అక్కడ మేము దానిని కనుగొన్నాము.

నా కారు తాళపు చెవుల విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. నేను ప్రతిచోటా వెతికాను, కానీ ప్రయోజనం లేకపోయింది. అప్పుడు నేను ప్రార్థించాను, మరియు నా ఆత్మలో నా కారు ముందు సీటుపై ఉన్న తాళపు చెవులను చూశాను, అవి సరిగ్గా అక్కడ ఉన్నాయి.

ఈ రెండు కథలు “జ్ఞాన వాక్యం” (1 కొరింథీయులు 12:8) అని పిలువబడే పరిశుద్ధాత్మ వరమునకు ఉదాహరణలు. దేవుడు నాకు రిమోట్ కంట్రోల్ మరియు నాక కనపడకుండా పోయిన తాళపు చెవులకు సంబంధించిన జ్ఞాన వాక్యములను ఇచ్చాడు. ఈ వరము మరియు అనేక ఇతర వరములు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారిలో ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి. వరములు మన సహజ జీవితాలను అసాధారణ మార్గాల్లో జీవించడంలో సహాయపడటానికి విశ్వాసులకు ఇవ్వబడిన శక్తి యొక్క అసాధారణ వరము.

దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన మన జీవితంలోని చిన్న విషయాల గురించి మనతో మాట్లాడటానికి తగినంత శ్రద్ధ వహిస్తాడు (నా విషయంలో, ఆయన “మాట్లాడటం” నాకు రిమోట్ గురించి ఆలోచించడం మరియు నా కారు తాళపు చెవుల గురించి ఒక చిత్రాన్ని లేదా దర్శనాన్ని చూపించడం). పెద్ద విషయాల గురించి కూడా మనతో మాట్లాడటానికి ఆయన ఎంత ఆత్రుతగా ఉంటాడో ఒక్కసారి ఆలోచించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ గురించి చాలా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడని గుర్తుంచుకోండి, ఆయన మీ జీవితంలోని చిన్న విషయాల గురించి కూడా మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon