చేదు వినుటకు అడ్డుపడుతుంది

చేదు వినుటకు అడ్డుపడుతుంది

సమస్తమైన ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి. (ఎఫెసీ 4:31)

దేవుని పట్ల చేదు భావమును కలిగి యుండుట ద్వారా ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి ఖచ్చితంగా అడ్డంకిగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా చేదు మిమ్మల్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, దానిని తిరస్కరించండి. చాలా సార్లు, సాతానుడు మనకు మాత్రమే కష్టకాలం ఉందని భావించేలా చేస్తాడు. సానుభూతి చూపడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు, కానీ మన సమస్యలు ఎంత ఘోరంగా ఉన్నా, మరొకరికి ఎప్పుడూ అధ్వాన్నమైన సమస్య ఉంటుంది.

పెళ్లయిన ముప్పై తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత భర్త తనను విడిచి వెళ్లిపోవడంతో ఒక మహిళ నా కోసం పనిచేసింది. అతను ఆమెకు ఒక గుర్తును వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది ఆమెకు విషాదం! కొన్ని వారాల తర్వాత ఆమె నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను ఆమె గురించి చాలా గర్వపడ్డాను, “జాయిస్ నేను దేవునిపై కోపం తెచ్చుకోకుండా దయచేసి నా కోసం ప్రార్థించండి. సాతాను అతనికి పిచ్చి పట్టినట్లు చేశాడు కనుక అతను నన్ను చాలా చాలా తీవ్రంగా శోధిస్తున్నాడు. నేను దేవుడిపై కోపం తెచ్చుకోలేను. ఆయన నాకు ఉన్న ఏకైక స్నేహితుడు. నాకు ఆయన కావాలి!”

నా స్నేహితురాలి హృదయంలో చేదు వేళ్ళూనుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది, ఎందుకంటే ఆమె జీవితం ఆమె కోరుకున్న విధంగా మారలేదు. మనం గాయపడినప్పుడు, ప్రతి వ్యక్తికి స్వేచ్ఛా సంకల్పం ఉందని మనం గ్రహించాలి మరియు ప్రార్థన ద్వారా కూడా మనం ఆ స్వేచ్ఛా సంకల్పాన్ని నియంత్రించలేము. మనల్ని బాధపెట్టే వ్యక్తులతో దేవుడు మాట్లాడాలని మనం ప్రార్థించవచ్చు; తప్పుకి బదులుగా సరైనది చేసేలా వారిని నడిపించమని మనం ఆయనను అడగవచ్చు, కానీ బాటమ్ లైన్ ఏమిటంటే, వారి స్వంత ఎంపికలు చేసుకోవడానికి అతను వారిని విడిచిపెట్టాలి. ఎవరైనా మనల్ని బాధపెట్టే ఎంపిక చేస్తే, మనం దానిని గురించి దేవునిని నిందించకూడదు మరియు ఆయన పట్ల చేదు భావమును కలిగి ఉండకూడదు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: నీవు గాయపడినట్లైతే, ఎప్పుడూ దేవునిని నిందించవద్దు. మీరు కలిగియున్న ఉత్తమ స్నేహితుడు ఆయనే.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon