జీవితములో ఒక భాగస్వామి

జీవితములో ఒక భాగస్వామి

యెహోవా, తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదనియు, మనుష్యులు తమ ప్రవర్తనయందు సన్మార్గమున ప్రవర్తించుట వారి వశములో లేదనియు నేనెరుగుదును. (యిర్మీయా 10:23)

యిర్మీయా నేటి వచనంలో సత్యాన్ని మాట్లాడాడు. మానవులమైన మనకు మన జీవితాలను సరిగ్గా నడపటం నిజంగా అసాధ్యం. మీకు మరియు నాకు సహాయం కావాలి మరియు చాలా అవసరం. అలా ఒప్పుకోవడం ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతకు సంకేతం, బలహీనతకు సంకేతం కాదు. దేవునిలో మన బలాన్ని కనుగొనకపోతే మనం బలహీనులం, మరియు ఆ వాస్తవాన్ని మనం ఎంత త్వరగా ఎదుర్కొంటే, మనకు అంత మంచిది.

మీరు ఒకప్పుడు నాలానే ఉండవచ్చు-పనిని సరిగ్గా చేయడానికి చాలా కష్టపడి ఎల్లప్పుడూ విఫలమవుతూ ఉండవచ్చు. మీ సమస్య మీరు వైఫల్యం కాదు; మీ సమస్య ఏమిటంటే మీరు సహాయం కోసం సరైన మూలానికి వెళ్లకపోవడం.

మనము దేవుడు లేకుండా నిజముగా విజయవంతులగునట్లు ఆయన అనుమతించడు. నియమైన విజయము అనేది ఇహలోకపరమైన విషయాలతో కలిసిన సామర్ధ్యము కాదు గానీ, ఇది నిజముగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన సమస్తముతో దేవునితో జీవితములో ఆనందించడమే. చాలా మందికి పదవులు, ఆర్థికవనరులు, అధికారం, కీర్తి మరియు ఇతర సారూప్య విషయాలు ఉన్నాయి, కానీ వారికి నిజంగా ముఖ్యమైనవి ఉండకపోవచ్చు- అనగా మంచి సంబంధాలు, దేవునితో సరైన స్థితి, శాంతి, ఆనందం, సంతృప్తి, సమాధానము, మంచి ఆరోగ్యం మరియు జీవితాన్ని ఆనందించే సామర్థ్యం.

కీర్తనలు 127:1 ప్రకారం, యెహోవా ఇల్లు కట్టించని యెడల దాని కట్టు వారి ప్రయాసము వ్యర్ధమే. మనం కట్టవచ్చు, కానీ మనం నిర్మించేది దేవుని ప్రమేయం లేకపోతే నిలవదు. ఆయన జీవితంలో మన భాగస్వామి, మరియు మనం చేసే ప్రతి పనిలో ఆయన భాగం కావాలని కోరుకుంటాడు. దేవుడు మన జీవితంలోని ప్రతి కోణంలో ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు మనకు సంబంధించిన ప్రతిదాని గురించి ఆయన మనతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు. ఈ సత్యాన్ని నమ్మడం ఆయనతో ఉత్తేజకరమైన ప్రయాణానికి నాంది పలుకుతుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ జీవితములో దేవుడు మీ భాగస్వామిగా ఉండునట్లు చూడండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon