దయచేసి నిశ్శబ్ధంగా ఉండండి

నీ పనుల భారము యెహోవామీద నుంచుము అప్పుడు నీ ఉద్దేశములు సఫలమగును. (సామెతలు 16:3)

మనం ఆయనను కోరినప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో జోక్యం కలుగచేసుకుంటాడు. మన స్వంత పనిని మన స్వంత మార్గంలో చేయడానికి ప్రయత్నించడం మానేసినప్పుడు, ఆయన దానిని తన చేతిలోనికి తీసుకుంటాడు. దేవుడు నిజంగా మనతో సన్నిహితంగా మరియు శక్తివంతంగా మాట్లాడటం ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తాడు? మనము మాట్లాడటం మానేసి వినడం ప్రారంభించినప్పుడు. మన స్వంత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి వాటి గురించి చింతిస్తూ మరియు చింతిస్తూ ప్రయత్నించే బదులు, దేవుడు చెప్పేది మనం నిశ్శబ్దంగా వినాలి.

ఈరోజు వాక్యం భాగంలో మన “పనులు” గురించి ప్రస్తావించబడింది. చాలా సార్లు, మన పనులు మన మనస్సులో “పని” చేసేవి-మన ఆలోచన, మన విశ్లేషణ మరియు ఏమి జరుగుతుందో లేదా మనం ఏమి చేయాలో గుర్తించడానికి మన ప్రయత్నాలుగా ఉంటాయి. మనం మన పనులను ఆయనకు అప్పగిస్తే, మన ఆలోచనలు స్థిరపడతాయని దేవుడు చెప్పాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మన మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోగలిగితే, మనం స్పష్టంగా ఉంటాము మరియు దేవుడు మనకు ఆలోచనలను ఇవ్వగలడు మరియు వినూత్న వ్యూహాలు మరియు దిశల గురించి మనతో మాట్లాడగలడు.

ఒకానొక సమయంలో నేనెంతో కలత చెందాను మరియు నాకు ఉన్న సమస్య గురించి ఏమి చేయాలనే విషయాన్ని చింతించాను మరియు నాకు సమాధానం రాలేదు. నేను చివరకు నిశ్శబ్దంగా ఉండి, నేను ఏమి చేయాలో దేవున్ని అడిగాను మరియు ఆయన ఇలా అన్నాడు, “ఇదే పరిస్థితిలో వారు మీ వద్దకు సలహా కోసం వస్తే మీరు ఏమి చేయమని చెప్పారో అదే చేయండి.” నేను ఏమి చేయాలో తక్షణమే తెలుసుకున్నాను మరియు నా సమాధానము తిరిగి వచ్చింది. మనం మౌనంగా ఉండి వింటామంటే దేవుడు మనకు సమాధానాలను కలిగి ఉంటాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ మనస్సును మరియు మీ నోటిని నిశ్శబ్ధముగా ఉంచండి అప్పుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు మరియు మీ ఆలోచనలను స్థిరపరుస్తాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon