దానిని సులభముగా చేయుము

దానిని సులభముగా చేయుము

సర్పము తన కుయుక్తిచేత హవ్వను మోసపరచినట్లు మీ మనస్సులును చెరుపబడి, క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళతనుండియు పవిత్రత నుండియు ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. (2 కొరింథీ 11:3)

దేవుడు నిజంగా తనతో మన సంబంధాలు మరియు సంభాషణలు సులభంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు, కానీ సాతనుడు ప్రార్థన గురించి మన ఆలోచనను ఎందుకు వక్రీకరిస్తున్నడంటే అది ఎంత శక్తివంతమైనదో అతనికి మాత్రమే తెలుసు, అది మనకు ఎంత తేలికగా ఉంటుందో కూడా అతనికి తెలుసు.

మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, దేవుడు తనతో సంభాషణ మరియు సహవాసం కోసం మనల్ని ఎందుకు సృష్టించాడు మరియు దానినిఎందుకు క్లిష్టతరం చేస్తాడు? దేవుడు దేనినీ క్లిష్టతరం చేయలేదు; మనం ప్రార్థించడానికి మరియు ఆయనతో సమయాన్ని గడపడానికి ఆనందించడానికి ఆయన సరళమైన మరియు ఆనందించే మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రార్థనకు చాలా సమయం పడుతుందని మరియు మనం ఒక నిర్దిష్ట సూత్రాన్ని అనుసరించాలని మనం విశ్వసించాలని సాతాను కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన ప్రార్థనను నియమాలు మరియు నిబంధనలతో చుట్టుముట్టాడు మరియు మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనం ఆనందించాలని దేవుడు కోరుకునే సృజనాత్మకత మరియు స్వేచ్ఛను దొంగిలిస్తాడు. మనల్ని విశ్వసించకుండా చేయడానికి మరియు ఎలాగైనా దేవునితో మాట్లాడేంత అర్హత మనకు లేదని మరియు మనం దేవుని స్వరాన్ని వినలేమని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు సాతానుడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని ఖండించడానికి మనం తగినంతగా లేదా సరైన మార్గంలో ప్రార్థించము, మరియు మన ప్రార్థన ద్వారా ఏ మార్పు జరగదు అని ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మన దృష్టి మరల్చడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ కారణాల వల్ల, ప్రార్థన చాలా కష్టం మరియు ఫలించదని ప్రజలు తరచుగా భావిస్తారు, వారు దానిని చాలా అరుదుగా చేస్తారు.

సాధారణంగా, చాలా మంది ప్రజలు తమ ప్రార్థన జీవితాలపై విసుగు మరియు అసంతృప్తితో ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు, కానీ అది మారవచ్చు. మనం విశ్వాసంతో సరళమైన, హృదయపూర్వక ప్రార్థనలను ప్రార్థించవచ్చు మరియు దేవుడు వింటాడని మరియు సమాధానమిస్తాడని నిశ్చయించుకోవచ్చు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ కొరకు ఒక “ముద్దు”: ప్రియమైన సహోదరీ (లేక సహోదరుడా) దానిని సులభముగా చేయుము!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon