దేవుడు ఉత్తమమైన దానిని ఎరిగియున్నాడు

దేవుడు ఉత్తమమైన దానిని ఎరిగియున్నాడు

కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; (ఆయన చేసే విధానం సరైనది) అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును. (మత్తయి 6:33)

మనము నీతిని, సమాధానమును మరియు ఆనందమును వెదకాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు, అది ఆయన రాజ్యం (రోమీయులకు 14:17 చూడండి). మనం సరైన ప్రవర్తనను లోతుగా కోరుకోవాలని మరియు దానిని కొనసాగించేందుకు మనం చేయగలిగినదంతా చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు, మరియు మనం అలా చేసినప్పుడు మనకు అవసరమైన మరియు కోరుకునే వాటిని జోడిస్తానని వాగ్దానం చేస్తాడు. మనం ఆయనను వెతకాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు, మరియు మనం చేసినప్పుడు ఆయన మనలను ఆశీర్వదించడానికి సంతోషిస్తాడు.

మనకు కోరిక ఉన్నప్పుడు, మనం దేవుణ్ణి అడగాలి మరియు ఆయనను పూర్తిగా విశ్వసించాలి; అయితే, మనం వస్తువులపై మోహానికి దూరంగా ఉండాలి. మనకు ఏదైనా చాలా కావాలనుకున్నప్పుడు మనం కోరికతో ఉన్నామని నేను నమ్ముతున్నాను, అది లేకుండా మనం సంతోషంగా ఉండలేమని భావిస్తాము. దేవుడు తనకు పిల్లలను ఇవ్వకపోతే తాను సంతోషంగా ఉండలేనని ఒక మహిళ చెప్పడం నేను ఒకసారి విన్నాను. పెళ్లి చేసుకోవాలనే వారి కోరిక గురించి ఒంటరి మహిళలు కూడా అదే వ్యాఖ్య చేయడం నేను విన్నాను. ఇలాంటి వైఖరులు తప్పు మరియు దేవునికి అభ్యంతరకరమైనవి. దేవునితో పాటు సంతోషంగా ఉండాలంటే మనం కలిగి ఉండాలని భావించే ఏదైనా శత్రువు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించగలడు, కాబట్టి మీ కోరికలను సమతుల్యంగా ఉంచుకోండి.

మీ స్వంతగా మీరు పనులు జరిగేలా చేయడానికి మిమ్మల్ని మీరు బాధపెట్టడం కంటే ప్రార్థన చేయడం మరియు దేవుడు చేయునట్లు అనుమతించడం చాలా మంచిది. దేవుడు మంచివాడని మరియు ఆయన మీ యెడల మేలుకరముగా ఉండాలనుకుంటున్నాడని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి, కాబట్టి మీ దృష్టిని ఆయనపై మరియు ఆయన రాజ్యంపై ఉంచండి మరియు ఆయన మీకు సరైన వాటిని అందించడానికి ఎదురుచూడండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు సంతోషంగా ఉండవలసినది ఏదైనా సాతానుడు మీకు వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించగలడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon