దేవుడు ప్రత్యేకించి మాట్లాడతాడు

దేవుడు ప్రత్యేకించి మాట్లాడతాడు

వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన యెడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్లబుచ్చెదరు. (యోబు 36:11)

డేవ్ మరియు నేను తరచుగా అనేక విషయాల గురించి దేవుని నుండి వినవలసి ఉంటుంది. ప్రజలు, పరిస్థితులు మరియు అనేక సంఘటనలు మరియు నిర్దిష్ట పరిస్థితులను ఎలా నిర్వహించాలనే దాని గురించి మనం ఆయన నుండి వినాలి. మన నిరంతర ప్రార్థన ఏమిటంటే, “దీని గురించి మనం ఏమి చేయాలి? దాని గురించి మనం ఏమి చేయాలి?”

ప్రతి వారం వంద విషయాలు జరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది, ఇందులో డేవ్ మరియు నేను త్వరగా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు దేవుని ఆధారిత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మనం సోమవారం దేవునికి విధేయత చూపకపోతే, మన వారం రోజులలో శుక్రవారం గందరగోళంలో ఉంటుంది. అందువల్ల, మేము అవిధేయతతో జీవించము అని నిశ్చయించుకున్నాము.

చాలా మంది ప్రజలు తమ జీవితాల కోసం దేవుని నిర్దిష్ట సంకల్పం గురించి ఆందోళన చెందుతారు, ఆయన వారి పట్ల చేయాలనుకుంటున్నాడో అని ఆశ్చర్యపోతారు. ఉదాహరణకు: “ప్రభువా, నేను ఈ పనిని చేపట్టాలా, లేక నేను వేరే ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నావా? నేను దీన్ని చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా నేను అలా చేయాలనుకుంటున్నారా?” మనం కోరుకునే నిర్ధిష్టమైన దిశను దేవుడు మనకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను, కానీ మన జీవితాల కోసం ఆయన సాధారణ సంకల్పానికి మన విధేయత గురించి ఆయన మరింత శ్రద్ధ వహిస్తాడు, ఇది ఆయన వాక్యంలో మనకు కనిపిస్తుంది. ప్రతి సందర్భంలోనూ ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉండటం వంటి విషయాలు. ఫిర్యాదు చేయడం, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తి చెందడం, ఆత్మ యొక్క ఫలాలను ప్రదర్శించడం మరియు మనల్ని బాధపెట్టే లేదా నిరాశపరిచే వారిని క్షమించడం.

లేఖనాల్లో ఆయన మనకు ఇప్పటికే ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలను మనం పాటించకపోతే, మన కోసం ఆయన నిర్దిష్టమైన సంకల్పం గురించి ఆయన చెప్పేది వినడం కష్టం. మీరు దేవునిని మరింత స్పష్టంగా వినడానికి మరియు మీ జీవితంలో ఆయన చిత్తాన్ని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఆయన వాక్యంలో పాతుకుపోవడం ద్వారా ఆయన సాధారణ చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం మరియు పాటించడానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలని గుర్తుంచుకోండి. అప్పుడు, ఆయన మీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఆయన చెప్పేది మరింత సులభంగా వినవచ్చు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు చేయుటకు తెలిసిన దానిని చేస్తూనే ఉండండి మరియు మీరేమీ చేయాలో మీకు తెలియనప్పుడు దేవుడు మీకు చూపిస్తాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon