దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు…

దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు...

ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడ్గముకంటెను వాడిగా ఉండి, ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంతమట్టుకు దూరుచు, హృదయముయొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. (హెబ్రీ 4:12)

దేవుని వాక్యం మనపై పనిచేస్తుందని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పగలం. ఇది మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికకు ఆటంకం కలిగించే విషయాలను మన జీవితాల నుండి తొలగిస్తుంది. ఇది శరీరానికి సంబంధించిన మరియు ఇహలోకమునకు సంబంధించిన వాటిని గుర్తించి, వేరుచేస్తుంది మరియు వాటిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తొలగిస్తుంది.

దేవుని వాక్యమును నేర్చుకునే విద్యార్థిగా ఉన్న తొలి సంవత్సరాల్లో, నా స్వంత ఆత్మ (మనస్సు, సంకల్పం, ఉద్వేగాలు) నుండి వినడం మరియు నిజానికి పరిశుద్ధాత్మచే నడిపించబడడం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించేంత అనుభవం నాకు లేదు. నాకు ఏదైనా కావాలంటే, అది జరగడానికి నేను ప్రయత్నించాను మరియు అది జరగకపోతే, నాకు కోపం వచ్చేది. నేను స్వార్థపరుడిని, శరీరానికి సంబంధించినవాడిని మరియు దేహమునకు సంబంధించినవాడిని, కానీ సంవత్సరాలు గడిచేకొద్దీ, దేవుడు తన వాక్యాన్ని నాపై పని చేయడానికి మరియు నా తప్పు ప్రవర్తనను కత్తిరించడానికి ఉపయోగించాడు.

ఏ రకమైన వ్యవహారములు ఎప్పుడూ ఆహ్లాదకరంగా ఉండవు, కానీ మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవి కొన్ని సమయాల్లో అవసరం. దేవుడు మీ జీవితం నుండి ఏదైనా తీసివేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడా? నొప్పిగా ఉందా? చాలా ఆపరేషన్లు (వ్యవహారములు) ఉంటాయి, కానీ అవి దీర్ఘకాలంలో మనకు సహాయపడతాయి. మీ జీవితములో ఉత్తమమైనది దేవునికి కావాలంటే, మీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు ఆటంకం కలిగించే వాటిని వదిలించుకోవడానికి మీరు తప్పక ఆయనను అనుమతించాలి. ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతకు సత్వరమార్గాలు లేవు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: విజయానికి సుధీర్ఘ రహదారి ఏదనగా జ్ఞానము మనకు నేర్పే విలువైన పాఠములే.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon