దేవుడు మాట్లాడుతాడు గనుక ఆయనమనకు సహాయము చేయగలడు

దేవుడు మాట్లాడుతాడు గనుక ఆయనమనకు సహాయము చేయగలడు

ఆ దినమున నీ భుజముమీదనుండి అతని బరువు తీసి వేయబడును. నీ మెడమీదనుండి అతని కాడి కొట్టివేయబడును నీవు బలిసినందున ఆ కాడి విరుగగొట్టబడును. (యెషయా 10:27)

మీ జీవితంలో పరిష్కరించాల్సిన సమస్య గురించి దేవుడు మీతో మాట్లాడినప్పుడు, మీరు దానిని వాయిదా వేయకూడదు. పరిశుద్ధాత్ముని శక్తి మరియు సామర్ధ్యముతో నిండిన అభిషేకం మీపై దాని పట్టును విచ్ఛిన్నం చేయగలదని మీరు విశ్వసించవచ్చు. మీరు సమస్యను ఎదుర్కోవటానికి ఇష్టపడే వరకు దానిని ఎదుర్కోవడాన్ని మీరు వాయిదా వేస్తే, మీరు దేవుని శక్తి లేదా అభిషేకం లేకుండా పరిస్థితిని మార్చడానికి ప్రయత్నించవలసి ఉంటుంది.

మనము తరచుగా మన అనుకూల సమయాల్లో పనులను చేయాలనుకుంటున్నాము మరియు మనము దానిని ఎదుర్కోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో అది దేవునిచే అభిషేకించబడనందున మనము కష్టపడతాము మరియు కష్టపడుతూనే ఉంటాము. ఉదాహరణకు, నేను ఒక ఉద్యోగితో ఒక సమస్యను ఎదుర్కోవాలని భావించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ దాని గురించి కొంతకాలం ప్రార్థించి, ఆ వ్యక్తి హృదయాన్ని దేవుడు సిద్ధం చేయనివ్వడం నాకు తెలివైన పని అని నాకు తెలుసు. నేను దేవుని వేళా పట్టికను అనుసరించినప్పుడు, దానిని పూర్తి చేయడానికి నేను ఎల్లప్పుడూ ఆయన అభిషేకం కలిగి ఉంటాను. దేవుడు వాటితో వ్యవహరించాలని కోరుకున్నప్పుడు సమస్యలతో వ్యవహరించడం మరియు నేను వేచి ఉండాలని కోరుకున్నప్పుడు వాటిని ఒంటరిగా వదిలివేయడం నేర్చుకున్నాను. దేవుని సహాయం మరియు సమయం కోసం ఎదురుచూడకుండా నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి పదే పదే ప్రయత్నించిన నిరాశాజనక అనుభవం కూడా నాకు ఉంది. మన జీవితాల్లో ఏదైనా సరిగ్గా పనిచేయాలంటే దేవుని అభిషేకం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

మన జీవితాల్లో మార్పు రావాలని దేవుడు మనల్ని ఒప్పించినప్పుడు, దానిని ఎదుర్కొనేందుకు ఆయన మనల్ని సిద్ధం చేశాడని అర్థం. మనం సిద్ధంగా ఉన్నామని మనకు అనిపించకపోవచ్చు, కానీ మన పూర్తి స్వేచ్ఛకు ఆటంకం కలిగించే కాడిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ఆయన సమయం ఖచ్చితమైనదని మరియు ఆయన అభిషేకం ఉందని మనం విశ్వసించవచ్చు. “ప్రభువా, నేను సిద్ధంగా లేకపోవచ్చు, కానీ సమయం ఇప్పుడు వచ్చిందని మీరు చెబితే, మీ శక్తి నా వద్ద ఉందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను మరియు నేను మీకు విధేయుడిగా ఉంటాను” అని చెప్పడం నేను నేర్చుకున్నాను. మీరు సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి విశ్వాసంతో అడుగు పెట్టినప్పుడు మీకు అవసరమైన జ్ఞానం, దయ, శక్తి మరియు సామర్థ్యం ఉన్నట్లు మీరు కనుగొంటారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు ఈరోజు మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో దానిని మరొక రోజు వరకు వాయిదా వేయకండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon