దేవుడు మాత్రమే సమాధానము ఇవ్వగలడు

దేవుడు మాత్రమే సమాధానము ఇవ్వగలడు

యెహోవా తన ప్రజలకు బలము ననుగ్రహించును యెహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలుగజేసి వారి నాశీర్వదించును. (కీర్తనలు 29:11)

అంతరంగ సాక్షి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడే మరియు మనల్ని నడిపించే గొప్ప మార్గాలలో ఒకటి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఏది ఒప్పు లేదా తప్పు అని మనకు తెలుసు. ఇది “బౌధిక జ్ఞానం” కంటే లోతైన అవగాహన స్థాయిగా ఉంటుంది. ఈ రకమైన జ్ఞానం ఆత్మలో ఉంది-మనకు కేవలం సమాధానం కలిగి యుండుట లేదా సమాధానం లేకుండా ఉండుట. సమాధానము ఉండుట లేదా లేకపోవడం ద్వారా, మనం ఏమి చేయాలో మనకు తెలుసు.

నేను ఒకసారి తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన మహిళతో మాట్లాడాను. ఆమె కుటుంబం మరియు స్నేహితులు ఆమెకు సలహాలు ఇస్తున్నారు, అయితే సరైన సమాధానం ఏమిటో ఆమె తనలోనే తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆమె దానితో జీవించవలసి ఉంటుంది. ఆమె తన జీవితమంతా ఒక నిర్దిష్ట కార్యములతో నిండి ఉంది మరియు ఆమె దాని నుండి బయటపడాలని మరియు తన పిల్లలతో ఇంట్లో ఉండాలని భావించింది. వాస్తవానికి, దీనికి ఆమెకు తీవ్రమైన ఆర్థిక సర్దుబాట్లు మరియు వ్యక్తిగత మార్పులు అవసరం, ఆమె మానసికంగా కూడా ప్రభావితం చేయగల అంశాలు కూడా మిళితమై ఉంటాయి. ఆమె సరైన నిర్ణయం ఏమిటో ఇతరుల నుండి కాకుండా దేవుని నుండి తెలుసుకోవాలి.

ఆ మహిళ బంధువులతో కలిసి ఒక రిట్రీట్ కు వెళ్లింది. ఆ వారాంతంలో, ఆమె దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ, ఆరాధిస్తూ, ప్రసంగీకుడు చెప్పేది వింటున్నప్పుడు, వ్యాపారాన్ని మూసివేయడం నిజంగా సరైనదేనని ఆమె హృదయంలోకి వచ్చింది. తనకు ఏది సరైనదో తెలియగానే ఒక క్షణం వెంటనే ఆమె చెప్పింది. అప్పటి నుండి ఆమె తన నిర్ణయం పట్ల సమాధానమును కలిగి యున్నది.

మంచి ఉద్దేశం ఉన్న వ్యక్తులు మనకు విషయాలను ఎలా చెప్పగలరో తెలుసుకొనుట ఆశ్చర్యంగా ఉంది, అయినప్పటికీ వారు నిజంగా మనపై ప్రభావం చూపరు. కానీ దేవుడు మనతో ఒక విషయం గురించి మాట్లాడినప్పుడు, అది మనపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆయన మాత్రమే ఇవ్వగల అంతరంగ సమాధానం కోసం దేవుడిని అడగండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మాత్రమే మీకు సమాధానమును ఇవ్వగలడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon