దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాడు

దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాడు

దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడెమునై యున్నాడు యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును యథార్థముగా ప్రవర్తించువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు. (కీర్తనలు 84:11)

మన మనస్సాక్షి ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నామో, ఆయనను దుఃఖపరిచినా, ఆయనతో మన సహవాసానికి ఆటంకం కలిగిస్తున్నా లేదా మన జీవితాల్లో ఆయన సహవాసమును మనం గ్రహించకుండా చేస్తుందో తెలియజేస్తాడు. మనం ఉండాల్సిన ప్రదేశానికి తిరిగి రావడానికి కూడా ఆయన సహాయం చేస్తాడు. ఆయన మనలను దోషిగా నిర్ధారిస్తాడు మరియు ఒప్పిస్తాడు, కానీ ఆయన ఎప్పుడూ, ఏ విధంగా మనల్ని ఖండించడు.

దేవుడు మన స్వంత పిల్లలను మనము ప్రేమించుట కంటే ఎక్కువగా మనలను ప్రేమిస్తాడు మరియు ఆయన ప్రేమలో మనలను క్రమశిక్షణలో ఉంచుతాడు. నా పిల్లలు బాల్యములో ఉన్నప్పుడు వారి నుండి అధికారాలను తీసివేయడాన్ని నేను ఎలా అసహ్యించుకున్నానో నాకు గుర్తుంది. కానీ వారు నా మాట వినడం నేర్చుకోకపోతే వారు ఇబ్బందులకు గురవుతారని నాకు తెలుసు. దేవునికి మన పట్ల అదే విధమైన శ్రద్ధ ఉంది, కానీ ఆయన ఓపికగా ఉన్నాడు. మనం ఏమి చేయాలో ఆయన మనకు చెబుతాడు మరియు నేర్పిస్తాడు. ఆయన మన దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తూ, మన వ్యక్తిగత మేలు కొరకు ఆయనకు లోబడాలని కోరుతూ పదిహేను రకాలుగా చెప్పవచ్చు.

ప్రేమను నిరూపించే దేవుని సందేశం ప్రతిచోటా ఉంది. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఆయన మాట వినాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మనం మన స్వంత మార్గాల్లో పట్టుదలతో ఉంటే, ఆయన మనకు అధికారాలను మరియు ఆశీర్వాదాలను నిలిపివేస్తాడు. కానీ ఆయన తన పూర్తి ఆశీర్వాదాలను మనపై కుమ్మరించగల ప్రదేశానికి మనం పరిపక్వం చెందాలని కోరుకుంటున్నందున మాత్రమే ఆయన అలా చేస్తాడు. దేవుడు తన కుమారుడైన యేసును మనకు ఉచితంగా ఇచ్చినట్లయితే, ఆయన మనకు అవసరమైన మరేదైనా వెనుకకు తీసుకోడు. మన అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు మనలను సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించడానికి మనం ఆయనపై ఆధారపడవచ్చు.

ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మిమ్మల్ని క్రమ శిక్షణలో ఉంచినప్పుడు కూడా ఆయన ఆశీర్వదించాలని ఆశిస్తున్నాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon