దేవుడు మీ ఆశను సఫలపరచును

దేవుడు మీ ఆశను సఫలపరచును

దుప్పి నీటివాగులకొరకు ఆశపడునట్లు దేవా, నీకొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది. నా ప్రాణము దేవునికొరకు తృష్ణగొనుచున్నది జీవము గల దేవునికొరకు తృష్ణగొనుచున్నది దేవుని సన్నిధికి నేనేప్పుడు వచ్చెదను? ఆయన సన్నిధిని నేనెప్పుడు కనబడెదను? (కీర్తనలు 42:1–2)

నేను ఆయనను హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నప్పటికీ, దేవుడు నాతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడని తెలియక చాలా సంవత్సరాలు సంఘానికి వెళ్లాను. నేను అన్నీ మతాల నియమ నిబంధనలు మరియు సెలవులను గమనించాను మరియు ప్రతి ఆదివారం సంఘానికి హాజరయ్యాను. ఆ సమయంలో నాకు తెలిసినవన్నీ చేశాను, కానీ దేవుని పట్ల నా కోరిక తీర్చుకొనుటకు అది సరిపోలేదు.

నేను సంఘములో లేదా బైబిల్ అధ్యయనంలో ప్రతి క్షణాన్ని గడిపాను, కానీ అది ప్రభువుతో లోతైన సంబంధం కోసం నా దాహాన్ని తీర్చలేదు. నేను ఆయనతో నా గతం గురించి మాట్లాడాలి మరియు నా భవిష్యత్తు గురించి నాతో మాట్లాడటం వినాలి. కానీ దేవుడు నాతో నేరుగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడని ఎవరూ నాకు బోధించలేదు. నా ఆధ్యాత్మిక కోరికకు ఎవరూ పరిష్కారం చూపలేదు.

బైబిల్ చదవడం ద్వారా, దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని మరియు మన జీవితంలో ఆయన ఉనికి మరియు పరస్పర చర్య కోసం మన కోరికలను తీర్చాలని కోరుకుంటున్నాడని నేను తెలుసుకున్నాను. ఆయన మన జీవితాల కోసం ప్రణాళికలను కలిగి ఉన్నాడు-మనల్ని సమాధానము మరియు సంతృప్తిలోకి నడిపించే ప్రణాళికలు, మరియు దైవిక మార్గదర్శకత్వం ద్వారా మనం ఆయన గురించి మరియు ఆయన చిత్తం గురించి జ్ఞానం మరియు అవగాహన పొందాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు.

మీకు సంబంధించిన ప్రతిదాని గురించి దేవుడు శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు మీ జీవితంలోని ప్రతి అంశంలో సన్నిహితంగా పాల్గొనాలనేది ఆయన ప్రణాళిక. ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం మరియు నమ్మడం ఆయనతో నా నడకను మతపరమైన బాధ్యతగా కాకుండా సాహసంగా మార్చింది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీ మౌన ధ్యాన సమయంలో కొంత భాగాన్ని నిశ్శబ్దంగా గడపండి! నిశ్చలంగా ఉండండి మరియు దేవుడు మీకు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వినండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon