దేవుడు వింటాడు మరియు జవాబిస్తాడు

దేవుడు వింటాడు మరియు జవాబిస్తాడు

జనమా, నీవిక నేమాత్రము కన్నీళ్లు విడువవు ఆయన నీ మొఱ్ఱ విని నిశ్చయముగా నిన్ను కరుణించును ఆయన నీ మాట వినగానే నీకు ఉత్తరమిచ్చును. (యెషయా 30:19)

మన స్నేహం కేవలం మనకు ప్రయోజనము చేకూర్చుట మాత్రమే కాదు కానీ మన చుట్టూ ఉన్నవారికి ప్రయోజనమును చేకూరుస్తుంది. ప్రజలు తన అవసరతలు మరియు ఆందోళనల నిమిత్తము మన వద్దకు వచ్చినప్పుడు, మనము కొంత సహాయం అందించగలము లేదా మనము వారి అవసరాలను తీర్చలేకపోవచ్చు. ప్రజలకు నిజంగా అవసరమైనవి మన దగ్గర లేకపోయినా, దేవుడు చేస్తాడు. మనం దేవునితో స్నేహం చేసినప్పుడు, మనం ప్రజలతో ఇలా చెప్పగలం, “మీకు కావాల్సింది నా దగ్గర లేదు, కానీ అలా చేసే వ్యక్తి నాకు తెలుసు. నేను నా స్నేహితుడిని అడుగుతాను! నేను మీ కొరకు దేవుని యెదుట విజ్ఞాపన చేస్తాను.

ప్రజల పరిస్థితులలో జోక్యం చేసుకోవడానికి, వారి పిల్లలు మాదకద్రవ్యాలను ఉపయోగించడం మానేయడానికి, ఆర్థిక పురోగతులను తీసుకురావడానికి, స్వస్థతాపరమైన అద్భుతాలు చేయడానికి లేదా వివాహాలను పునరుద్దరించడానికి దేవునికి శక్తి ఉందని మనకు తెలుసు. దేవుని గురించి మనం ఎంత సన్నిహితంగా తెలుసుకుంటామో, ప్రజలకు సహాయం చేసే ఆయన సుముఖత మరియు సామర్థ్యంపై మనకు అంత నమ్మకం ఉంటుంది. వారు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, మనం ఆయన వద్దకు వెళ్లి, ఆయన వారి కోసం వస్తాడని తెలుసుకోవచ్చు. మనం ప్రేమించే వ్యక్తికి అర్హత లేదని తెలిసినప్పుడు కూడా మనకు సహాయం చేయమని చేయమని దేవుడిని అడగవచ్చు. ప్రేమతో కూడిన హృదయం నుండి మనం కరుణతో ప్రార్థించవచ్చు- దేవుడు వింటాడు మరియు సమాధానం ఇస్తాడు.

దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, ప్రార్ధన మరియు సహవాసములో ఆయన మీ మొర్రను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన వద్దకు కేవలం మీ అవసరతల కొరకు మాత్రము కాక, ఇతరుల అవసరతల కొరకు కూడా వెళ్ళండి.

దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు ప్రార్థన మరియు సహవాసంలో అతని వద్దకు వచ్చే మీ స్వరాన్ని ఆయన ప్రేమిస్తాడు. మీ అవసరాల కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఇతరుల అవసరాల కోసం కూడా తరచుగా ఆయన వద్దకు వెళ్లండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ స్వరము లోని శబ్ధమును ప్రేమిస్తాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon