దేవుని వాక్యమందు నిలిచి యుండుట

దేవుని వాక్యమందు నిలిచి యుండుట

దేవుని వాక్యమందు నిలిచి యుండుట

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon