దేవునిని వెదకండి, తరువాత దేవునిని సేవించండి

దేవునిని వెదకండి, తరువాత దేవునిని సేవించండి

దేవునిని వెదకండి, తరువాత దేవునిని సేవించండి

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon