దేవుని గురించి మరింత ఆకలి కలిగి యున్నావా?

దేవుని గురించి మరింత ఆకలి కలిగి యున్నావా?

ఏలయనగా ఆశగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరచి యున్నాడు. ఆకలి గొనినవారి ప్రాణమును మేలుతో నింపి యున్నాడు. (కీర్తనలు 107:9)

మనకు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఆహారం కోసం ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాము. మనము ఆహారం గురించి ఆలోచిస్తాము, దాని గురించి మాట్లాడుతాము, దానిని కొనడానికి దుకాణానికి వెళ్తాము మరియు దానిని జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేసుకుంటాము. మన జీవితంలో ఎక్కువ దేవుని కోసం ఆకలితో ఉంటే, మనం కూడా అలాగే ప్రవర్తించాలని నేను నమ్ముతున్నాను. మనము మన పూర్ణహృదయముతో, శ్రద్ధతో, ఉత్సాహముతో, ఆర్భాటముతో మరియు గంభీరతతో ఆయనను వెదకాలని దేవుడు చెప్పాడు.

మనం ప్రతి వారం సహజమైన ఆహారం కోసం చాలా సమయాన్ని వెచ్చిస్తాం, అయితే ఆధ్యాత్మిక ఆహారం కోసం మనం ఎంత ఖర్చు చేస్తాం? మనలో చాలా మంది వారానికి కనీసం పద్నాలుగు గంటలు సహజమైన ఆహారాన్ని వెతకడం, సిద్ధం చేయడం మరియు తినడం కోసం వెచ్చిస్తారని నేను అంచనా వేస్తున్నాను. దేవుణ్ణి వెతకడానికి మరియు ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఎంత సమయం వెచ్చిస్తామో మనం నిజాయితీగా ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం దేవునికి ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాం అనేది ఆయనతో మన సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మనం ఎంత సమయం వెచ్చించాలనుకుంటున్నాము అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సమయం మనందరికీ విలువైనది మరియు మనకు అత్యంత ముఖ్యమైన విషయాలపై దానిని ఉపయోగించాలి. మీరు మీ సమయాన్ని వృధా చేయవచ్చు లేదా మీ సమయాన్ని పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు; అది మీ ఇష్టం. మనం వృధా చేసిన వాటిని కోల్పోతాము, కానీ మనం పెట్టుబడి పెట్టిన దానిని లాభముతో తిరిగి పొందుతాము.

మీరు సహజమైన ఆహారాన్ని వెతకడానికి ఎంత సమయం గడుపుతున్నారో దేవునిని వెతకడానికి కనీసం ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని నేను గట్టిగా సిఫార్సు చేస్తున్నాను మరియు మీరు త్వరలో ఆయన జ్ఞానం మరియు సన్నిధితో నింపబడతారు. ఆయన మీ ఆత్మను తనతో నింపుకోవడం వలన మీరు ఎన్నడూ తెలియని సంతృప్తిని పొందుతారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మాత్రమే ఆకలితో ఉన్న ఆత్మను నింపుతాడు, కాబట్టి మీ అనుదిన కార్యక్రమ వేళలో ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon