దేవుని చిత్తమును తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా?

దేవుని చిత్తమును తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా?

ప్రతి విషయమునందును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. ఈలాగు చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయములో దేవుని చిత్తము. (1 థెస్సలోనీకయులకు 5:18)

చాలా మంది ప్రజలు దేవుని స్వరాన్ని వినాలనుకొనుటకు ఒక ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే, వారి జీవితాల పట్ల ఆయన సంకల్పం ఏమిటో ఆయన వారికి చెప్పాలని వారు కోరుకుంటారు. కొన్నిసార్లు ప్రజలు దేవుని చిత్తాన్ని ప్రపంచంలోని అత్యంత సంక్లిష్టమైన రహస్యంగా భావిస్తారు మరియు “మంచిది, నేను దేవుని చిత్తాన్ని మాత్రమే తెలుసుకుంటే, నేను కట్టుబడి ఉంటాను” లేదా “నేను నిజంగా దేవున్ని అనుసరించాలనుకుంటున్నాను; ఆయన సంకల్పం ఏమిటో నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు.”

మీరు మిన్నియాపాలిస్ కు వెళ్లాలన్నా, ఉద్యోగాలు మార్చాలన్నా లేదా చర్చిలో జరిగే ఈస్టర్ నాటకంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాలన్నా దేవుని చిత్తమా కాదా అని నేను చెప్పలేను, కానీ మీ జీవితానికి సంబంధించి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం మరియు పాటించడం కోసం నేను మీకు ఒక ఖచ్చితమైన మార్గాన్ని ఇవ్వగలను: కృతజ్ఞతతో ఉండండి. ప్రతి విషయములో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి. ఇది దేవుని చిత్తము; ప్రతి సందర్భంలోనూ కృతజ్ఞతతో కూడిన హృదయాన్ని కలిగి ఉండండి మరియు ఇది అన్ని ఇతర విషయాలలో స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేయడానికి మార్గం తెరుస్తుంది. కొన్నిసార్లు కృతజ్ఞత సులభంగా వస్తుంది మరియు కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ మీరు కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంపొందించుకుని, కొనసాగించినట్లయితే, మీరు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉంటారు. పైన ఉన్న వచనం ప్రతిదానికీ కృతజ్ఞతతో ఉండమని మనకు సూచించలేదని గమనించండి; ప్రతి విషయంలోనూ కృతజ్ఞతతో ఉండమని చెబుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఒకరోజు రిఫ్రిజిరేటర్‌ని తెరిచి, వెలుతురు ఆగిపోయిందని మరియు మీ ఆహారం ఉండాల్సినంత చల్లగా లేదని చూద్దాం. రిఫ్రిజిరేటర్ పాడైపోయినందుకు మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ప్రారంభించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీకు రిఫ్రిజిరేటర్ ఉందని మరియు దానిలో ఉంచడానికి మీకు ఆహారం ఉందని మీరు కృతజ్ఞతతో ఉండవచ్చు. అది మరమ్మత్తు చేయబడిందని కృతజ్ఞతతో ఉండటం మరియు మీరు దాన్ని పరిష్కరించడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు కృతజ్ఞతతో కూడిన హృదయాన్ని కలిగి యుండటం మంచిది. ఈ రోజు మరియు ప్రతిరోజూ మీరు మీ రోజును గడుపుతున్నప్పుడు కృతజ్ఞత చెల్లించాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ప్రతి విషయములో కృతజ్ఞతలు తెలపండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon