దేవుని జ్ఞానము కొరకు వేచి యుండుము

దేవుని జ్ఞానము కొరకు వేచి యుండుము

దేవుని జ్ఞానము కొరకు వేచి యుండుము

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon