దేవుని నీతిమంతుడైన స్నేహితుడు

ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి (దేవుడు అంగీకరించే వ్యక్తిగా, ఆయన మేలుల ద్వారా ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధము గల వ్యక్తిగా) అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మనకోసము పాపముగాచేసెను. (2 కొరింథీ 5:21)

నేను దేవుని స్నేహితురాలిగా ఉండటం కంటే అద్భుతమైనది ఏదీ ఆలోచించలేను. “జాయిస్ మేయర్ నా స్నేహితురాలు” అని దేవుడు చెప్పడం కంటే నేను వినడానికి ఇష్టపడేది మరొకటి లేదు. ఆయన ఇలా చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు, “జాయిస్ మేయర్—ప్రార్థన సూత్రాలన్నీ తెలుసు; ఆమె డజన్ల కొద్దీ బైబిల్ వచనాలను వల్లించగలదు; ఆమె ప్రార్థన చేసినప్పుడు చాలా అనర్గళంగా వినిపిస్తుంది; కానీ ఆమెకు నాకు అస్సలు తెలియదు మరియు మేము నిజంగా స్నేహితులము కాదు”. దేవుడు నన్ను తన స్నేహితురాలుగా భావిస్తున్నాడని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను మరియు ఆయన మీ గురించి కూడా అలా ఆలోచించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. యేసుక్రీస్తు ద్వారా, దేవునితో సంతోషముగా ఉండటానికి, ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి మరియు మన అవసరాలు మరియు ఇతరుల అవసరాలను తీర్చడానికి మనకు అవసరమైన సహాయాన్ని పుష్కలంగా పొందడానికి ధైర్యంగా కృపా సింహాసనం వద్దకు వెళ్లడానికి మనకు హక్కు ఉంది (హెబ్రీయులు చూడండి 4:16 చూడండి).

దేవునితో మీ స్నేహాన్ని పెంపొందించుకోవడం మీరు చేయగలిగిన ఉత్తమమైన కార్యములలో ఒకటి. యేసు సిలువలో చిందించిన రక్తం ద్వారా మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా చేసాడు, కాబట్టి మీరు భూమిపై మీ ఉత్తమ స్నేహితుడు లాగా ధైర్యంగా మరియు సహజంగా దేవున్ని సంప్రదించడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు. జ్ఞాపకముంచుకోండి, దేవునితో స్నేహం అభివృద్ధి చెందడానికి సమయం మరియు శక్తిని పెట్టుబడిగా తీసుకుంటుంది. కానీ మీ స్నేహం లోతుగా పెరుగుతున్న కొద్దీ, దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగే మీ సామర్థ్యం పెరుగుతుందని గుర్తుంచుకోండి. దేవునితో పెరుగుతున్న, శక్తివంతమైన, పెరుగుతున్న సన్నిహిత స్నేహం సహజంగానే ఆయనతో మరింత ప్రభావవంతమైన సంభాషణకు దారి తీస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు దేవునితో సన్నిహిత సంబంధమును అభివృద్ధి చేసుకొనుటకు పని చేయండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon