దేవుని రహస్యములను కలిగి యుండండి

దేవుని రహస్యములను కలిగి యుండండి

నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును. (మత్తయి 6:6)

రహస్యంగా ఉంచవలసిన విషయాలను గోప్యంగా ఉంచడంలో మనం చాలా మంచివారం కాదని దేవునితో నా అనుభవంలో నేను చాలా సంవత్సరాలుగా గ్రహించాను. మనం ప్రార్థించేది మనకు మరియు దేవునికి మధ్య ఉందని మరియు ఇతరులకు ప్రదర్శనగా చేయవలసిన అవసరం లేదని ఈనాటి వచనం సూచిస్తుంది. మనం దేవుని నుండి వినాలనుకుంటున్నాము, అయినప్పటికీ ఆయన మనకు ఏదైనా చెప్పాడని మనకు అనిపించిన క్షణం, ఆయన ఏమి చెప్పాడో ఇతరులకు చెప్పడానికి మనం వేచి ఉండలేము. బహుశా అది కొన్ని సమయాల్లో బాగానే ఉంటుంది, కానీ మనకు మరియు దేవునికి మధ్య ఉన్న విషయాలు రహస్యంగా ఉంచాల్సిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి.

తన తండ్రి మరియు సోదరులు ఏదో ఒక రోజు తనకు నమస్కరిస్తారని యోసేపు కలలు కన్నప్పుడు, బహుశా చిన్నపిల్లల మూర్ఖత్వమే దాని గురించి వారికి చెప్పమని ప్రేరేపించింది. ఆయన మనస్సులో ఉన్న బాధ్యతతో యోసేపు విశ్వసించకముందే దేవుడు అతని నుండి పని చేయవలసింది బహుశా చాలా మూర్ఖత్వమే కావచ్చు. చాలా తరచుగా రహస్యాలు దాచడం ఇష్టపడకపోవడం అపరిపక్వత యొక్క లక్షణం. ఈనాటి వచనం చెప్పినట్లుగా, మనం ఏమి చెప్పాలి మరియు దేనిని రహస్యంగా ఉంచాలి అనే దాని మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం నేర్చుకోగలిగితే, మన జీవితాల్లో దేవుని బహుమతులు ఎక్కువగా కనపడతాయని నేను భావిస్తున్నాను.

దేవుడు మనలను విశ్వసించగలిగితే మనకు మరిన్ని విషయాలు తెలియజేస్తాడు. వాటిని విడుదల చేయడానికి దేవుడు మనకు అనుమతి ఇచ్చే వరకు వాటిని మన హృదయంలో ఉంచుకోవడం నేర్చుకుందాం.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ఉద్రేకములతో నిండి యున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon