‘దేవుని వాక్యము’అనే బలమైన ఆహారమును భుజించుట

‘దేవుని వాక్యము’అనే బలమైన ఆహారమును భుజించుట

వయస్సు వచ్చిన వారు అభ్యాసము చేత మేలు కీడులను వివేచించుటకు సాధకముచేయబడిన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగియున్నారు గనుక బలమైన అహారము వారికే తగును.—హెబ్రీ 5:14

నేను నా పిల్లలకు తినిపించే టప్పుడు నేను అరటి మరియు పీచెస్ ఇచ్చినంత వరకు ప్రతిదీ గొప్పగా ఉంటుందని గుర్తు. కానీ నేను బఠానీలు ఒక స్పూన్లో నిండుగా పొరపాటుగా ఇచ్చినప్పుడు, వారు ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి నేను వారి నుండి బఠానీని గీచి, వారి నోటిలో వేయుటకు వెనుకకు తిప్పుతాను. ఇది కొంచం సమయం పట్టింది, కానీ ముందుగానే లేదా తరువాత, వారు బఠానీలు తినడం జరిగింది.

ఇది  క్రైస్తవ శిశువులతో సమానంగా ఉంటుంది. మనము  దేవుని వాక్యాన్ని తినడం ప్రారంభించినప్పుడు, మనము ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందుతాము. మనము శరీరముతో నడచుట మాని మనము ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నారో మొదలుపెట్టాము.

సామెతలు 4:18 మనకు తెలియజేయునదేమనగా మనము దేవుని వాక్యంలో కొనసాగుతుండగా మనము నీతి మార్గములో ప్రతిరోజు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ మూల పదం ఏదనగా కొనసాగుట. మనము వాక్యమును ప్రేమించటం, వాక్యమును అధ్యయనం చేయడం మరియు వాక్యమును వినటం, దీని వలన అది మనలను మారుస్తుంది.  మీరు ఎప్పుడైనా పసుపు కాంతిలో నడిచారా? బహుశా మీరు ఆతురుతలో ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను, నేను దీనిని చేయగలను. మీరు త్వరపడుతూ ఉంటే ఇలా చేస్తే బాగుండు అని అనుకోవచ్చు. మీరు దానిని మరలా మరలా చేస్తుంటే మీరు శిధిలాలలో చిక్కుకుంటారు. మంచిది, ఇది దేవుని వాక్యంతో సమానంగా ఉంటుంది.

మనము ఏది చేయకూడదని తెలిసి దానిని చేస్తూ ఉన్నట్లైతే మనము కేవలం గాయపడుటతో మన ప్రయాణాన్ని ముగిస్తాము.  మనలను కాపాడుటకు ఇక్కడ దేవుని వాక్యము ఉన్నది.

హెబ్రీ 5:14 ఇలా చెప్తుంది, మంచి చెడుల మధ్య తరతమ్యము గుర్తించే నైపుణ్యపు తర్ఫీదు గుండా వెళ్ళిన వారికి అనగా పరిపక్వత కలిగిన వారికి బలమైన ఆహారము ఇవ్వబడుతుంది.

వాక్యమనే బలమైన ఆహారము మిమ్మల్ని ఒప్పింపజేస్తుంది మరియు అది అనుకూల విషయము. ఇది వైఖరి బాగుగా లేదని లేక మీరు తప్పు మార్గములో ఉన్నారని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ హృదయమునకు తెలియజేస్తాడు.

సరైన దిశలో జీవితాన్ని గడపడానికి వాక్యమును కలిగియుండుటయే మూలమై యున్నది. కాబట్టి బిడ్డగా ఉండకండి … వాక్యమనే  ఘనమైన ఆహారం తీసుకోండి!

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను మీ వాక్యము మాత్రమే పరిపక్వతకు మార్గం అని తెలుసుకున్నాను. నీ వాక్యపు ఘనమైన ఆహారంను నేను తీసుకున్నట్లుగా నన్ను నడిపించి నాకు సహాయం చేయండి తద్వారా నేను క్రీస్తులో మీరు నన్ను సృష్టించిన వ్యక్తిగా ఉంటాను!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon