దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకముంచుకొనుచు ఆయనను ప్రార్ధించండి

దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకముంచుకొనుచు ఆయనను ప్రార్ధించండి

దేవుని వాక్యమును జ్ఞాపకముంచుకొనుచు ఆయనను ప్రార్ధించండి

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon