దేవుని సన్నిధిలో మీ మార్గములో స్తుతించండి

దేవుని సన్నిధిలో మీ మార్గములో స్తుతించండి

కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మములలో ప్రవేశించుడి కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి ఆయనను స్తుతించుడి ఆయన నామమును ఘనపరచుడి! (కీర్తనలు 100:4)

దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి మనల్ని మనం అందుబాటులో ఉంచుకోవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి మరియు వాటిలో ఒకటి గౌరవప్రదమైన, హృదయపూర్వక ప్రశంసలు మరియు ఆరాధనలో ప్రవేశించడం. తనను నిజంగా స్తుతించే మరియు ఆరాధించే వ్యక్తులకు తన సన్నిధిని మరియు శక్తిని వ్యక్తపరచడానికి దేవుడు సంతోషిస్తాడు. మరియు ఆయన సన్నిధి మరియు శక్తి పొందుకున్నప్పుడు, మనము ఆయన స్వరాన్ని వింటాము, అద్భుతాలను చూస్తాము, ప్రజలు స్వస్థత పొందుతారు, జీవితాలు మార్చబడతాయి మరియు అంతరంగములో నుండి పరివర్తన జరుగుతుంది.

దేవునితో మీ సంబంధంలో మీరు కోరుకునే దానిలో ఇది భాగం కాదా? మీరు ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు మరియు ఆయన స్వరాన్ని వినేటప్పుడు, మీరు మీ జీవితంలోని ఏదో ఒక ప్రాంతంలో కొంత రకమైన మార్పు లేదా పరివర్తనను కోరుకుంటున్నందున మీరు ప్రధానంగా ప్రార్థించడం లేదా? మీరు ఆయనను కొత్త ఉద్యోగం ఇవ్వమని అడుగుతుంటే, అది మార్పు. ప్రియమైన వ్యక్తి ప్రభువును తెలుసుకోవాలని మీరు ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే, అది మార్పు. మీరు తనను తాను మీకు మరింత బయలుపరచూకోమని చెప్పుట మరియు ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వతలో ఎదగడానికి సహాయం చేయమని మీరు దేవుణ్ణి అడుగుతుంటే, అది మార్పు. డ్రగ్స్ వాడటం మానేయునట్లు వీధిలో నివసించే యువకుడి కోసం మీరు ప్రార్థిస్తున్నట్లయితే, అది మార్పు. మీ కోపాన్ని తేలికగా వదులుకొనుటకు సహాయం చేయమని మీరు దేవుడిని కోరితే, అది మార్పు.

మీరు దేని కోసం ప్రార్థిస్తున్నారో దానిని ప్రారంభించడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి స్తుతి మరియు ఆరాధన. అవి మీ హృదయాన్ని దేవుని ముందు ఉంచుతాయి మరియు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వినడానికి మరియు మార్పు జరగడానికి మీకు మార్గం ఏర్పాటు చేస్తుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు దేవుని స్వరమును వినవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయనను స్తుతించండి మరియు ఆరాధించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon