నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించండి

నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించండి

ధర్మశాస్త్ర మంతయు (మానవ సంబంధాలకు సంబంధించి) నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమించుము అను ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమైయున్నది. (గలతీ 5:14)

దేవుడు మనతో చాలా విషయాల గురించి మాట్లాడాలని కోరుకుంటాడు, కానీ ఆయన మనతో మాట్లాడాలనుకునే ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి ఇతర వ్యక్తులతో మనకున్న సంబంధాల గురించి మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నాడు. దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు; మరియు మనం ఆరోగ్యకరమైన, సమతుల్య పద్ధతిలో మనల్ని మనం ప్రేమించాలని మరియు ఆయన ప్రేమ మన ద్వారా ఇతర వ్యక్తులకు ప్రవహించేలా చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు.

దేవుని నుండి వినాలనే మీ అన్వేషణలో, మీ సంబంధాలలో ఆయన మీ కోసం కలిగి ఉన్న ఏదైనా జ్ఞానాన్ని గురించి ఆయన మీతో క్రమం తప్పకుండా మాట్లాడాలని ప్రార్థించమని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. సంబంధాలు జీవితంలో పెద్ద భాగం మరియు అవి మేలైనవి కాకపోతే, మన జీవితములో నాణ్యత క్షీణిస్తుంది.

ఈ ఉదయం నేను నా భర్త కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను మరియు అతని కోసం నేను ఏమి చేయగలనని దేవుణ్ణి అడిగాను. అతను అల్పాహారం తినడానికి వచ్చినప్పుడు కిచెన్ కౌంటర్‌లో అతనికి కనిపించే ఒక నోట్‌ను అతనికి కనిపించేలా పెట్టాలని నాకు ఆలోచన వచ్చింది. గమనిక కేవలం, “గుడ్ మార్నింగ్, డేవ్ . . . నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను!!!” కింద స్మైలీ ఫేస్ పెట్టి ఆ నోట్ లో సంతకం పెట్టాను. నోట్‌ని అక్కడ ఉంచాలనే ఆలోచన దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడని మరియు ఆ చిన్న పని చేయడానికి నా విధేయత మా బంధాన్ని మెరుగుపరిచిందని నేను నమ్ముతున్నాను.

మీ సంబంధాలన్నిటి గురించి ప్రార్థించడం ప్రారంభించండి. వాటిని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని, వాటిని బాగు చేయడానికి మీరు ఏమి చేయగలరో దేవునిని అడగండి. మనం సాధారణంగా మన కోసం ఇతరులు ఏమి చేయాలనే దాని గురించి ఆలోచిస్తాము, కానీ మనం ప్రేమ యొక్క చట్టాన్ని అనుసరిస్తే, మన కోసం మన కంటే వారి గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతాము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు మీ సంబంధాలను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవచ్చో చూపించమని దేవుడిని అడగండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon