నిరీక్షణను గట్టిగా పట్టుకోండి

ఏలయనగా ఓర్పువలనను, లేఖనములవలని ఆదరణవలనను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు వ్రాయబడిన వన్నియు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము వ్రాయబడి యున్నవి. (రోమీయులకు 15:4)

మనమందరము ప్రోత్సహించబడాలి. మనల్ని నిరుత్సాహం అనే గొయ్యి నుండి బయటపడేయడానికి కొన్నిసార్లు మనకు ప్రోత్సాహం అవసరం, కానీ అన్ని సమయాల్లో మనం ధృవపరిచే పదాన్ని, ఆశ యొక్క కిరణాన్ని లేదా “మీరు దీన్ని చేయగలరు!” అని చెప్పే సందేశాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.

నాకు తెలిసిన ప్రోత్సాహానికి దేవుడే అత్యుత్తమ మూలం మరియు మనం ఆయన నుండి ప్రోత్సాహాన్ని మరియు ఆశను పొందాలి. ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా మనలను ప్రోత్సహిస్తాడు, అయితే ఆయన తన వాక్యం ద్వారా కూడా మనతో ప్రోత్సాహాన్ని తెలియజేస్తాడు. చాలా సార్లు, నేను ప్రోత్సహించబడాలి లేదా నిరీక్షణలో బలపడవలసి వచ్చినప్పుడు, నేను బైబిల్‌ చదువుతాను. నాకు బలం, మద్దతు లేదా ప్రోత్సాహం అవసరమైనప్పుడు నేను చదివే లేదా ధ్యానం చేసే అనేక ఇష్టమైన భాగాలున్నాయి.

దేవుని వాక్యం ప్రోత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది మరియు మన దగ్గర బైబిల్ ఉన్నంత వరకు ప్రోత్సాహం కోసం ప్రిస్క్రిప్షన్ (ఆదేశం) ఉంటుంది. దేవుని వాక్యమే మనకు అవసరమైన ఔషధమని ఒక అనువాదం చెబుతోంది.
మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు-మీరు బాధపడినప్పుడు, నిరాశకు గురైనప్పుడు, నిస్పృహకు గురైనప్పుడు, గందరగోళంగా లేదా అలసిపోయినప్పుడు దేవుని వాక్యానికి వెళ్లండి. మీరు ఆయన సన్నిధిలో నిరీక్షిస్తున్నప్పుడు ఆయన మాటలు మీ హృదయం మరియు మనస్సులలో మునిగిపోనివ్వండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ విఫలం చేయడు మరియు ప్రత్యేకించి మీకు నిరీక్షణ మరియు ప్రోత్సాహం అవసరమైనప్పుడు మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆయన వాక్యంపై ఆధారపడవచ్చు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీరేమీ చేసినా, నిరీక్షణను గట్టిగా పట్టుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon