నిరుత్సాహముతో వ్యవహరించుట

నిరుత్సాహముతో వ్యవహరించుట

కాబట్టి దేవునికి లోబడియుండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీయొద్దనుండి పారిపోవును.  —యాకోబు 4:7

చాలామంది క్రైస్తవులు జీవితంలో నిరాశతో ఎలా వ్యవహరిస్తారో తెలుసుకొనుట నిరుత్సాహపరుస్తుంది మరియు నిరాశకు గురవునట్లు చేస్తుంది. కానీ నిరాశ, నిరుత్సాహపరచబడిన లేదా నిరుత్సాహపరిచిన జీవితాన్ని నేడు లేదా ఏ రోజునైనా జీవించటం దేవుని చిత్తం కాదు.

యేసు భూసంబంధమైన పరిచర్యలో భాగంగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును పొందుకొని వెళ్లి, దయ్యములతో బాధపడుతున్న వారందరిని విడిపించాడు. నిరాశకు గురైన ప్రజలు ప్రతిచోటా యేసు శక్తిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు కొత్త నిరీక్షణను కనుగొన్నారు. ఇదే శక్తి మనకు నేడు అందుబాటులో ఉంది.

దేవునిపై దృష్టి పెట్టడం, ఆయన వాగ్దానాలపై ధ్యానం, ఆయన వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తూ, మరియు మీ ప్రార్థనలో మీ పరిస్థితిని సమర్పించడం ద్వారా నిరాశకు వ్యతిరేకంగా మిమ్మల్ని రక్షించడానికి ఆ శక్తిని ఉపయోగించండి. యేసు ద్వారా, మీరు నాశనం చేయగల శత్రువుల ప్రయత్నాలతో పోరాడవచ్చు, అతడు గద్దించి, అతడు మిమ్మల్ని నాశనం చేయలేడు.

దయ్యం మీ వైపుకు ఒక కదలికను చేసినప్పుడు, మీరు ఆధ్యాత్మికంగా దేవునికి బద్ధుడై ఉంటారు, అతను ఏమి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడో తెలుసుకోవడానికి, అతనిని ఎదిరించడానికి మరియు అతనిని పారిపోవడానికి కారణమయ్యేలా చూడగలరు. యేసు మీకు శక్తినిచ్చాడు, మీరు పారిపోవుటకు ఆయన నిన్ను ఎన్నుకోలేదు.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, ఎదురుదెబ్బలు మరియు నిరుత్సాహములు నా మార్గంలో వస్తాయి, కానీ నేను నిరాశ పడను. నేను నిన్ను కలుసుకున్నప్పుడు, నేను అపవాదిని ఎదిరిస్తాను మరియు ప్రతిసారి అతనిని వెళ్లగొడతాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon