నీవు పొరపాటులు చేసినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడా?

నీవు పొరపాటులు చేసినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడా?

నీవు పొరపాటులు చేసినప్పుడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడా?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon