పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము

పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము

పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించుననెను! (లూకా 11:13)

ఈరోజు వచనం దేవుడు తనను అడిగేవారికి పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడని వాగ్దానం చేస్తుంది. మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ, ఇప్పుడే మిమ్మల్ని నింపమని మరియు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మమివ్వమని మీరు దేవుడిని అడగవచ్చు. మీరు ఈ క్రింది ప్రార్థనను చేయవచ్చు:

“తండ్రీ, యేసు నామంలో, ఆత్మతో నింపబడిన అన్ని ఆధారాలతో నాకు పరిశుద్దాత్మలో బాప్తిస్మం ఇవ్వమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. పెంతెకొస్తు దినమున ఆత్మతో నిండిన వారికి ధైర్యం కలిగించినట్లే నాకు ధైర్యాన్ని ప్రసాదించు, మరియు నేను కలిగి ఉండాలని మీరు కోరుకునే ఇతర ఆత్మీయ బహుమతులను నాకు ఇవ్వండి.

ఇప్పుడు, “నేను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డానని నమ్ముతున్నాను, ఇక ఎప్పటికీ అలా ఉండను” అని బిగ్గరగా చెప్పడం ద్వారా మీరు మీ విశ్వాసాన్ని ధృవీకరించాలనుకోవచ్చు.

మీరు పైన ఉన్న ప్రార్థనను లేదా అలాంటి ప్రార్థన చేసి ఉంటే, దేవునిలో నిశ్శబ్దంగా వేచి ఉండండి మరియు మీరు కోరినది మీకు పొందుకున్నారని విశ్వసించండి. మీరు పొందుకున్నారని మీరు నమ్మకపోతే, మీరు స్వీకరించినప్పటికీ, అది మీకు అందనట్లు ఉంటుంది. మీరు ఎలా భావిస్తున్నారనే దాని ఆధారంగా మీ నిర్ణయం తీసుకోకుండా, మీరు అందుకున్న విశ్వాసం ద్వారా విశ్వసించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నేను మళ్లీ నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రోజంతా, దేవుడు మీలో నివసించే వాస్తవాన్ని ధ్యానించండి మరియు మీరు చేయవలసినదంతా ఆయన ద్వారా చేయగలరు.

పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడడం అనేది ఒక విశ్వాసికి జరిగే అత్యంత అద్భుతమైన విషయాలలో ఒకటి. ఆయన సన్నిధి మీకు ధైర్యాన్ని, నిరీక్షణను, సమాధానమును, సంతోషాన్ని, జ్ఞానాన్ని మరియు అనేక ఇతర అద్భుతమైన విషయాలను అందిస్తుంది. ప్రతిరోజూ మీ పూర్ణ హృదయంతో ఆయనను వెదకండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీకు దేవుడు ఏమి చేస్తాడనే విషయాన్ని కాక మీరు దేవునిని వెదకుతారని మరియు ఆయన సన్నిధిలో ఆనందిస్తారనే విషయంలో నిశ్చయతను కలిగి యుండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon