పార్క్ చేయబడిన కారును నీవు నడపలేవు

పార్క్ చేయబడిన కారును నీవు నడపలేవు

నీ వాక్యమునుబట్టి నా యడుగులు స్థిరపరచుము ఏ పాపమును నన్ను ఏలనియ్యకుము. (కీర్తనలు 119:133)

ప్రజలు తరచుగా ఇలా అడుగుతుంటారు, “నా జీవితంలో నేను ఏమి చేయాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది?” కొంతమంది పరలోకం నుండి ఏమి చేయాలో చెప్పే స్వరాన్ని వినడానికి వేచి ఉన్నందున చాలా సంవత్సరాలు పూర్తిగా కదలకుండా ఉంటారు.

ఈ స్థితిలో ఉన్న ఎవరికైనా నా ఉత్తమ సలహా ఏమిటంటే ఏదైనా చేయడమే. దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడని మీరు అనుకున్నది చేయండి మరియు మీరు తప్పు చేస్తే, దాన్ని సరిదిద్దడానికి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు. దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లు మీరు విశ్వసించే దానికి లోబడేందుకు మీరు ఎన్నడూ ప్రయత్నించకుండా, తప్పు చేయడానికి భయపడి మీ జీవితాన్ని గడపకండి. నేను ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, మీరు పార్క్ చేసిన కారును నడపలేరు. ఏ దారిలో వెళ్లాలో దేవుడు మీకు చూపించాలంటే మీరు కదులుతూ ఉండాలి. మీరు ఎక్కడికీ వెళ్లకపోతే, “ఎడమవైపు తిరగండి” అని ఆయన మీతో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మీరు కదులుతున్నట్లయితే, ఆయన మీకు దిశలను (మార్గ నిర్దేశకం) ఇవ్వగలడు.

ఇక్కడ వివేకం యొక్క ఒక పదాన్ని చొప్పించనివ్వండి. మనం నిశ్చలంగా ఉండాల్సిన సందర్భాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి, దేవుని కోసం వేచి ఉండండి, ప్రార్థించండి మరియు వెంటనే చర్య తీసుకోవద్దు. కానీ ఇది ప్రతి పరిస్థితికి వర్తించదు. దేవుని చిత్తాన్ని మనం కనుగొనగల ఏకైక మార్గం ఒక నిర్దిష్ట దిశలో వెళ్లడం మరియు ఆయనను మనతో మాట్లాడనివ్వడం మరియు మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనల్ని నడిపించడం మాత్రమే. మీరు తప్పు దిశలో వెళుతుంటే, ఆయన ఆ తలుపును మూసివేసి, మరొకటి తెరుస్తాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ప్రార్ధించేటప్పుడు మీరు గేర్‌లో ఉన్నారని నిర్ధారించుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon