ప్రజలను గురించి తెలుసుకొనుటకు సమయం తీసుకోండి

ప్రజలను గురించి తెలుసుకొనుటకు సమయం తీసుకోండి

వెలిచూపునుబట్టి (బాహ్యముగా కనపడే మరియు ప్రదర్శనల ద్వారా); తీర్పు తీర్చక న్యాయమైన తీర్పు తీర్చుడనెను. (యోహాను 7:24)

నేటి వచనం దేవుని నుండి మనకు వచ్చిన చాలా స్పష్టమైన, నిర్దిష్టమైన వాక్యము. మనుషులను బాహ్యంగా లేదా కనుచూపుతో అంచనా వేయవద్దని ఆయన మనకు చెప్పాడు.

కొన్నేళ్లుగా నేను అక్కడికక్కడే తీర్పులు ఇచ్చే వ్యక్తిని. దేవుడు దాని గురించి చాలాసార్లు నాతో తీవ్రంగా వ్యవహరించాడు మరియు చివరికి నేను తొందరపడి మరియు అసాధారణముగా తీర్పు చెప్పే ప్రమాదాన్ని గ్రహించాను.

మనము వ్యక్తులను తీర్పు తీర్చే ముందు, వారు నిజంగా ఎవరో తెలుసుకోవడానికి మనం సమయం తీసుకోవాలి. లేకపోతే, (1) మనం ఒకరిని ఆమోదించగలము ఎందుకంటే వారు ఏదోలా కనిపిస్తారు, నిజానికి వారు కానప్పుడు; లేదా (2) ఒక వ్యక్తి నిజానికి లోపల అద్భుతమైన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పుడు, కొన్ని బాహ్య రూపం లేదా చర్య కారణంగా మనం ఎవరినైనా తిరస్కరించవచ్చు.

మనందరికీ మన చిన్న చిన్న చమత్కారాలు, మన చిన్న చిన్న పనులు, ప్రవర్తనలు మరియు ఇతరులు సులభంగా అర్థం చేసుకోలేని మార్గాలు ఉన్నాయి. దేవుడే తన రూపాన్ని బట్టి తీర్పు తీర్చడు మరియు మనం అతని ఉదాహరణను అనుసరించాలి.

ప్రజలు పైరూపాన్ని బట్టి తీర్పు ఇస్తే దావీదు ఎప్పటికీ రాజుగా ఎన్నుకోబడడు. సొంత కుటుంబం కూడా అతన్ని పట్టించుకోలేదు. కానీ దేవుడు దావీదు హృదయాన్ని, గొర్రెల కాపరి హృదయాన్ని చూశాడు. దేవుడు ఒక ఆరాధకుడిని చూశాడు, అతని పట్ల హృదయం ఉన్న వ్యక్తిని, అతని చేతిలో వంగే మరియు మలచదగిన వ్యక్తిని చూశాడు. ఇవి దేవుడు విలువైన లక్షణాలు, కానీ అవి ఎల్లప్పుడూ ఒక చూపులో స్పష్టంగా కనిపించవు.

దేవుణ్ణి వెదకమని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను మరియు ప్రజల గురించి పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడనివ్వండి. ఆయనకు వారి హృదయాలు తెలుసు, మరియు వారితో సంబంధాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలా లేదా కొనసాగించాలా అని ఆయన మీకు చెప్తాడు. మీరు వ్యక్తులను తెలుసుకునేటప్పుడు మరియు సంబంధాలను పెంపొందించుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని నడిపించడానికి మీ స్వంత తీర్పుతీర్చుకోవద్దు, ఆయనను విశ్వసించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఇతరులు మీ పట్ల ఎలా ఉండాలని మీరు కోరుకుంటున్నారో అదే వైఖరిని వారి యెడల కలిగి ఉండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon