ప్రార్ధించండి మరియు విధేయత చూపించండి

ప్రార్ధించండి మరియు విధేయత చూపించండి

వినుటకు మరియు విధేయత చూపుటకు నీవు నాకు సామర్ధ్యమును అనుగ్రహించి యున్నావు. (కీర్తనలు 40:6)

అనేక సంవత్సరాలుగా, దేవుడు నాతో మాట్లాడాలని ఆశించే దానిని, కానీ నేను విధేయత చూపాల్సిన విషయాలను తీసుకొని ఎన్నుకునే దానిని. సులభంగా ఉంటే ఆయన చెప్పినట్లు చేయాలనుకున్నాను మరియు ఇది మంచి ఆలోచన అని నేను అనుకున్నాను, కానీ నేను విన్నది నాకు నచ్చకపోతే, అది దేవుని నుండి కాదన్నట్లు నటించేదాన్ని.

దేవుడు మీకు చెప్పే విషయాలు కొన్ని చాలా ఉత్తేజకరమైనవిగా ఉంటాయి. ఆయన చెప్పే ఇతర విషయాలు అంత ఉత్తేజపరచే విధంగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ మీరు విధేయత చూపితే దాని వల్ల మీరు మేలు పొందరని కాదు. ఉదాహరణకు, మీరు ఎవరితోనైనా అసభ్యంగా ప్రవర్తించినందున క్షమాపణ చెప్పాలని దేవుడు మీకు చెబితే, “అదే, ఆ వ్యక్తి నాతో కూడా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు!” అని ప్రతిస్పందించడం వల్ల అది మీకు మేలు కాదు. మీరు ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చు మరియు దేవుని స్వరాన్ని కూడా విని ఉండవచ్చు, కానీ మీరు సాకులతో అతనితో తిరిగి మాట్లాడినట్లయితే, మీరు విధేయత చూపలేదు.

దేవునితో నడుస్తూ పరిచర్యలో ముందుకుసాగుతూ ఒకసారి వెనక్కి చూసినట్లైతే, నేను మరియు డేవ్ ఆనందించిన విజయాలకు సులభమైన వివరణ ఏమిటంటే, మేము ప్రార్ధించుట మరియు దేవుని నుండి వినుట ఆయన చెప్పేది చేయడం నేర్చుకున్నాము. నేర్చుకున్నాము. సంవత్సరాలుగా, నేను దేవునిని వెదకుట మరియు ఆయన నాకు చేయమని చెప్పిన దానిని చేయాలని భావిస్తూ అందులో ముందుకు సాగడం వలన, నేను అన్నిటికంటే ఎక్కువగా చేసినది కేవలం ప్రార్థన మరియు విధేయత అని మాత్రమే చెప్పగలను. అలా చేయడం ఎల్లప్పుడూ ప్రజాదరణ పొందలేదు, కానీ బాగుగా పని చేసింది.

మూడు దశాబ్దాలకు పైగా దేవునితో నడవడం మరియు పరిచర్యలో ఉండడం గురించి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, డేవ్ మరియు నేను ఆనందించిన విజయానికి సరళమైన వివరణ ఏమిటంటే, మనం ప్రార్థించడం, దేవుని నుండి వినడం మరియు మనం చెయ్యాలి.

మీ కొరకు దేవుని ప్రణాళిక కోరుకున్నట్లైతే, నేను దాని రెసిపీని (చిట్కా) అత్యంత ప్రాథమిక రూపంలో ఇవ్వగలను: ప్రార్ధించండి మరియు విధేయత చూపండి. దేవుడు మీకు రెండింటినీ చేయగల సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు మరియు మీరు దీన్ని నిరంతరం చేస్తే, మీరు మీ జీవితంలో ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ముందుకు సాగుతారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ప్రార్ధించండి. మీ హృదయముతో వినండి. మీరు వినిన దానికి విధేయత చూపండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon