బయట అడుగు పెట్టండి మరియు కనుగొనండి

బయట అడుగు పెట్టండి మరియు కనుగొనండి

కార్యానుకూలమైన మంచి సమయము (సేవ) నాకు ప్రాప్తించియున్నది (అది చాలా గొప్పది మరియు వాగ్దాన పూర్వకమైనది) (1 కొరింథీ 16:9)

కొన్నిసార్లు దేవుని చిత్తాన్ని కనుగొనడానికి ఏకైక మార్గం నేను “బయట అడుగు పెట్టడం మరియు కనుగొనడం” అనే దానిని ఆచరించడం. నేను ఒక పరిస్థితి గురించి ప్రార్థించి, ఇంకా ఏమి చేయాలో తెలియకపోతే, నేను విశ్వాసంతో ఒక అడుగు వేస్తాను. తనను విశ్వసించడం సూపర్ మార్కెట్‌లో ఆటోమేటిక్ డోర్ ముందు నిలబడినట్లే అని దేవుడు నాకు చూపించాడు. మనము రోజంతా నిలబడి తలుపు వైపు చూడవచ్చు, కానీ మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, దానిని తెరిచే యంత్రాంగాన్ని ప్రేరేపించే వరకు అది తెరవదు.

జీవితంలో ఒక మార్గం లేదా మరొకటి, మనం ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేయాల్సిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మనం విశ్వాసంతో ఒక అడుగు వేసిన వెంటనే కొన్ని తలుపులు తెరుచుకుంటాయి మరియు మరికొన్ని మనం ఏమి చేసినా తెరవవు. దేవుడు తలుపు తెరిచినప్పుడు, దాని గుండా వెళ్ళండి. ఆయన తలుపు తెరవకపోతే, మరొక దిశలో సంతృప్తి చెందండి. కానీ భయం మిమ్మల్ని పూర్తి నిష్క్రియాత్మకతలో బంధించనివ్వవద్దు.

ఈరోజు వచనంలో, పౌలు తన ముందు అవకాశాల ద్వారం గురించి ప్రస్తావించాడు, కానీ ఆయన “చాలా మంది విరోధులను” కూడా పేర్కొన్నాడు, కాబట్టి మనం వ్యతిరేకతను మూసి ఉన్న తలుపు యొక్క తప్పుగా భావించకూడదని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి.

పౌలు మరియు అతని సహపనివారు, సీల మరియు బర్నబాలు, వారు దేవుని చిత్తం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు, ఒక దేవదూత ప్రత్యక్షమవుతుందని లేదా పరలోకం నుండి దర్శనం వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ కూర్చోలేదు. వారు సరైనది అనుకున్న దిశలో అడుగులు వేశారు. చాలా సార్లు దేవుడు వారి కోసం తలుపులు తెరిచాడు, కానీ ఆయన తలుపులు మూసివేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇది వారిని నిరుత్సాహపరచలేదు, కానీ వారు కేవలం విశ్వాసంతో ముందుకు వెళుతూనే ఉన్నారు, దేవుడు తాము ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో దాని కోసం శోధించారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ కొరకు తెరచిన తలుపులగుండా ధైర్యముగా నడవండి మరియు ఆయన ఒక దానిని మూసి వేసినపుడు మీరు నిరుత్సాహపడవద్దు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon