బిడ్డను పోలి

బిడ్డను పోలి

మీరు మార్పునొంది బిడ్డలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. (మత్తయి 18:3)

నేటి వచనం పిల్లలను విశ్వసించే, వినయపూర్వకమైన, ప్రేమగల మరియు క్షమించేవారిగా వివరిస్తుంది. మనం కేవలం ఈ నాలుగు ధర్మాలలో పనిచేస్తే మన జీవితాలను మరియు దేవునితో మరియు ఇతర వ్యక్తులతో మన సంబంధాలను ఎంత ఎక్కువ ఆనందిస్తామో ఆలోచించండి. సహజంగానే, ఈ లక్షణాలు చాలా ముఖ్యమైనవని యేసు భావిస్తున్నాడు ఎందుకంటే అవి లేకుండా మనం పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించలేమని ఆయన చెప్పాడు. మనం దేవుని రాజ్య ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించలేము మరియు అదే సమయంలో చెడు వైఖరులను కొనసాగించలేము.

నేను దేవుని స్వరాన్ని వినడం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, పిల్లలు చెప్పేది నమ్ముతారు కాబట్టి పిల్లలా ఉండటం చాలా ముఖ్యం అని నేను చూస్తున్నాను. కొంతమంది పిల్లలు మోసగించబడతారు, అంటే వారు ఎంత హాస్యాస్పదంగా అనిపించినా వారు ఏదైనా నమ్ముతారు. కానీ పిల్లలు మోసపూరితంగా ఉంటారని నేను అనుకోను; వారు విశ్వసిస్తున్నారని నేను భావిస్తున్నాను. మనం మోసపూరితంగా లేదా అమాయకంగా ఉండాలని దేవుడు ఖచ్చితంగా కోరుకోడు; మనం నమ్మకంగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. కొన్నిసార్లు మనం ప్రేమించే మరియు విశ్వసించే వ్యక్తులచే ద్రోహం చేయబడతాము మరియు ప్రతి ఒక్కరిని అపనమ్మకం చేయడానికి శోధించబడతాము, కానీ ఒక వ్యక్తి మనకు చేసిన దానికి ప్రతి ఒక్కరూ చెల్లించలేము.

ప్రపంచంలో విశ్వసించలేని వ్యక్తులు ఉన్నారు, కానీ చాలా మంది మంచి వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు మరియు మనం అనుమానాస్పద ఆత్మతో జీవించడానికి నిరాకరించాలి.

దేవుడు పూర్తిగా నమ్మదగినవాడు. మానవులందరినీ, విచారకరంగా, బేషరతుగా విశ్వసించలేము, కానీ దేవుడు చేయగలడు.

దేవుడు పూర్తిగా నమ్మదగినవాడు కాబట్టి, ఆయనను పూర్తిగా విశ్వసిస్తూ, ఆయన మీతో చెప్పేదంతా విశ్వసిస్తూ, మీరు చిన్నపిల్లలా ఆయన దగ్గరకు రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఒకటి లేక రెండు చెడు అనుభవాలు మీ జీవితాన్ని ఏలనివ్వకండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon