మంచి కార్యములు చేయండి

మంచి కార్యములు చేయండి

మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తు యేసునందు సృష్టింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము. (ఎఫెసీ 2:10)

కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, నేను మొదట దేవునితో మరింత సన్నిహితంగా నడవడం ప్రారంభించినప్పుడు, నేను చేయాలనుకున్న ప్రతిదానికీ -ఆయన ఆత్మ మంచి పనులు చేయడానికి నాలో నివసిస్తున్నాడని నేను తెలుసుకునే వరకు ఆయన నుండి కొన్ని ప్రత్యేక ధృవీకరణ కోసం నేను వేచి ఉండేదానిని. దేవునితో నడిచిన ప్రారంభ దినాల్లో, అవసరతలో ఉన్న స్త్రీకి పది డాలర్లు ఇవ్వాలనేది నా మనసులో ఉండేది. నేను మూడు వారాల పాటు ఆ కోరికను నా హృదయంలో ఉంచుకుని, చివరికి ఇలా ప్రార్థించాను, “దేవా, ఈ వ్యక్తికి డబ్బు ఇవ్వమని మీరు నిజంగా నాకు చెబుతున్నారా? అది నిజంగా నువ్వే అయితే చేస్తాను!” అప్పటికి పది డాలర్లు చాలా డబ్బు మరియు నేను దేవుని నుండి స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం చేస్తే తప్ప దానితో విడిపోవాలనుకోలేదు.

ఆయన నాతో చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడి, “జాయిస్, అది నిజంగా నేను కాకపోయినా, మీరు ఎవరినైనా ఆశీర్వదిస్తే నేను మీపై కోపం తెచ్చుకోను!”
దేవుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తుందనే వాస్తవం యొక్క ఫలాలలో ఒకటి మంచితనము (గలతీ 5:22-23 చూడండి).

కాబట్టి, ప్రజలకు మేము మేలుకరముగా ఉండాలనే కోరిక మాకు ఉంది. దేవుడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించబోతున్నాడని చెప్పాడు, తద్వారా అతను ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉంటాడని చెప్పాడు (ఆదికాండము 12:2 చూడండి). దేవునికి చేసే సేవగా ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి మనం జీవించే స్థాయికి చేరుకోవడం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఊహించండి.

ప్రపంచం అవసరాలతో నిండి ఉంది. ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు, ఎక్కడో ఒకచోట, ప్రోత్సాహం అవసరం. ఎవరికైనా బేబీ సిటర్ అవసరం, రవాణాలో సహాయం లేదా ఆర్థిక సహాయం కావాలి. నేను దేవునితో సమయం గడిపినప్పుడు ఎవరికైనా సహాయం చేయాలనే బలమైన కోరికను నేను కనుగొన్నాను మరియు కోరిక అంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడని నేను తెలుసుకున్నాను. దేవుడు మంచివాడు మరియు మనం ఆయనతో సమయం గడిపినప్పుడు ఇతరులకు మంచి పనులు చేయాలని కోరుకుంటాము.

మీరు ఎవరిని ఆశీర్వదించగలరో మీకు చూపించమని ప్రతిరోజూ దేవున్ని అడగండి మరియు ప్రేమ ఉన్న చోట దేవుడు ఉంటాడని జ్ఞాపకముంచుకోండి (1 యోహాను 4:12 చూడండి).


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మేలు చేయుటకు మీకు అందించ ప్రతి అవకాశమును వాడుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon