మంచి వైఖరి ఫలవంతమైనది

మంచి వైఖరి ఫలవంతమైనది

దేవా, నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా నోటి మాటలు చెవినిబెట్టుము. (కీర్తనలు 54:2)

మనమందరం మన ప్రార్థనలు ప్రభావవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము మరియు దేవుని హృదయాన్ని మరియు ఆయన ప్రణాళికలను మన జీవితాల్లోకి మరియు ఇతర వ్యక్తుల జీవితాల్లోకి విజయవంతంగా తీసుకువచ్చే మార్గాల్లో మనం మాట్లాడగలగాలి. బైబిలు ఇలా చెబుతోంది, “నీతిమంతుని ప్రభావవంతమైన, దృఢమైన ప్రార్థన చాలా ఫలిస్తుంది” (యాకోబు 5:16). మనం ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందే ప్రభావవంతమైన ప్రార్థనలను ప్రార్థించాలనుకుంటే, వాటిని ఏది పనికిరాకుండా చేయగలదో మనం తెలుసుకోవాలి. మన ప్రార్థనలన్నీ ఫలించలేదు. ఉదాహరణకు, కొన్నిసార్లు మనం ఏదో చాలా తీవ్రంగా కోరుకుంటాము, మనం దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థించడంలో విఫలమవుతాము-మరియు ఆ ప్రార్థనలు ప్రభావవంతంగా ఉండవు. కొన్నిసార్లు మనం చాలా కోపంగా లేదా బాధపడ్డాము, దేవుని వాక్యం లేదా ఆయన హృదయం మీద కాకుండా మన భావోద్వేగాల ఆధారంగా ప్రార్థనలను ప్రార్థిస్తాము-మరియు ఆ ప్రార్థనలు కూడా ప్రభావవంతంగా ఉండవు.

ప్రభావవంతమైన ప్రార్థనలు చేయడానికి ఏమి చేయాలో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ప్రభావవంతమైన ప్రార్థన సూత్రాలను అనుసరించడం లేదా కొన్ని సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండటం వల్ల ఫలితం పొందదు. ప్రభావవంతమైన ప్రార్థన దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది; ఇది సరళమైనది, నిష్కపటమైనది మరియు విశ్వాసంతో నిండి ఉంది; దీనికి నియమాలు లేదా మార్గదర్శకాలతో సంబంధం లేదు, కానీ సరైన దృక్పథంతో హృదయం నుండి జారీ చేయడం అవసరం.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఒక చెడ్డ వైఖరి మారాలంటే దానిని మార్చుకుంటాననే ఒక నిర్ణయం తీసుకొనుటయే.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon