మనము పరిపూర్ణులము కాలేమని దేవునికి తెలుసు

మనము పరిపూర్ణులము కాలేమని దేవునికి తెలుసు

మనము పరిపూర్ణులము కాలేమని దేవునికి తెలుసు

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon