మనుష్యులను కాక దేవునిని సంతోష పెట్టువానిగా ఉండుము

మనుష్యులను కాక దేవునిని సంతోష పెట్టువానిగా ఉండుము

మనుష్యులను కాక దేవునిని సంతోష పెట్టువానిగా ఉండుము

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon