మీరు ఎల్లప్పుడు, ప్రతిదినము ఉండే స్నేహితుడు

మీరు ఎల్లప్పుడు, ప్రతిదినము ఉండే స్నేహితుడు

సాయంకాలమున ఉదయమున మధ్యాహ్నమున నేను ధ్యానించుచు మొఱ్ఱపెట్టుకొందును ఆయన నా ప్రార్థన నాలకించును. (కీర్తనలు 55:17)

దేవునితో స్నేహమును అభివృద్ధి చేసుకొనుట అనేది భూలోకములో ఒకరితో స్నేహమును అభివృద్ధి పరచుకొనుటతో సమానం. దీనికి సమయం పడుతుంది. నిజమేమిటంటే, మీరు కోరుకున్నంతగా దేవునికి సమీపముగా ఉండవచ్చు; ఇది ఆయనతో మీ సంబంధంలో మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సమయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రార్థనలో మరియు ఆయన వాక్యంలో సమయాన్ని వెచ్చించడం ద్వారా ఆయనను తెలుసుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. మీరు కాలక్రమేణా ఆయనతో నడిచేటప్పుడు మరియు మీరు ఆయన విశ్వసనీయతను అనుభవిస్తున్నప్పుడు దేవునితో మీ స్నేహం కూడా లోతుగా పెరుగుతుంది. స్నేహితుడిగా దేవునితో సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడం మరియు వ్యక్తులతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడం మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, దేవునితో, మీరు పరిపూర్ణమైన స్నేహితునితో ముగుస్తుంది! నిన్ను ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టని లేదా విడనాడని వ్యక్తి. నమ్మకమైనవాడు, ఆధారపడదగినవాడు, ప్రేమగలవాడు మరియు క్షమించేవాడు.

దేవునితో గొప్ప స్నేహాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మరియు మీరు ప్రతిరోజూ చేసే ప్రతి పనిలో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉండమని ఆయనను ఆహ్వానించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. మీ ఆలోచనలలో, మీ సంభాషణలో మరియు మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలన్నింటిలో ఆయనను చేర్చుకోండి. మీరు నిరాశగా ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆయన వద్దకు పరుగెత్తకండి; మీరు మీ కారును నడుపుతున్నప్పుడు, మీ జుట్టును దువ్వుతున్నప్పుడు, కుక్కను నడిపిస్తున్నప్పుడు లేదా రాత్రి భోజనం వండేటప్పుడు కిరాణా దుకాణంలో కూడా ఆయనతో మాట్లాడండి. ఆయనను మీ భాగస్వామి మరియు స్నేహితునిగా చేసుకోండి మరియు ఆయన లేకుండా ఏదైనా సరే చేయడానికి నిరాకరించండి. ఆయన నిజంగా మీ జీవితంలో పాలుపంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు! ఆదివారము-ఉదయం పెట్టెలో నుండి దేవుణ్ణి బయటకు వెళ్ళనివ్వండి, చాలా మంది ప్రజలు ఆయనను అందులోనే ఉంచుతారు మరియు మీ సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం, శనివారం మరియు రోజంతా ఆదివారం కూడా బయటకు వెళ్ళనివ్వండి. ఆయనను మతపరమైన కంపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉంచడానికి ప్రయత్నించవద్దు, ఎందుకంటే ఆయన మీ జీవితంలోని ప్రతి ప్రదేశములో ఉచిత ప్రాప్యతను (అక్సెస్) కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటాడు. ఆయన మీ స్నేహితుడిగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ ప్రభువై యున్నాడు కానీ ఆయన మీ స్నేహితుడుగా కూడా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon