మీరు సామర్ధ్యం కలిగి యున్నారు

మీరు సామర్ధ్యం కలిగి యున్నారు

యేసు వారిని చూచి ఇది మనుష్యులకు అసాధ్యమే గాని, దేవునికి అసాధ్యము కాదు; దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే అనెను. –మార్కు 10:27

ఇది జీవిత కాలం పాటు కూర్చుని, ఏమీ చేయని మహాత్ములైన ప్రజలు ఎంతోమంది ఉండుట ఆశ్చర్యంగా ఉంది. దేవుడు ఇచ్చిన వరములను ఉపయోగించటానికి వారు ఒక అడుగు ముందుకు రాలేరు ఎందుకంటే వారు మొదటి స్థానంలో వరములు ఉన్నట్లు నమ్మరు. మీరు వారిలో ఒకరుగా ఉన్నారా?

సత్యమేమనగా, దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి వరములు, తలాంతులు మరియు సామర్ధ్యాలను ఇచ్చాడు. ఆయన మీ కోసం ఒక గొప్ప ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు మరియు అతని రాజ్యానికి గొప్ప పనులను చేయటానికి మీకు సహాయం చేసాడు. కానీ ఆయన నిన్ను చూసినట్లుగా నిన్ను నీవు చూస్తే ఆయన కొరకు నీ వరములను వాడుకోవటానికి ఆయనను విశ్వసించనంతవరకు, నీ దేవుడిచ్చిన సామర్ధ్యము వరకు నీవు జీవించలేవు.

మీరు ఆత్మన్యూనతా భావముతో పోరాడుతున్నట్లయితే, ఒక పేలవమైన స్వీయ-గౌరవం మరియు ఆత్మవిశ్వాసం లేనందున, దేవుడు మిమ్మల్ని అద్భుతమైన శక్తితో సృష్టించాడని మీరు తెలుసుకొనలేరని ఆశిస్తున్నాను. నీవు దేవుణ్ణి నమ్మి మరియు ఆయన చెప్పినది నీవు చేయగలిగినది చేయగలవని నీవు నమ్ముతున్నప్పుడు, నీ జీవితంలో ఆయన గమ్యమును విధిని నెరవేరుస్తావు.

“దేవునికి సమస్తమూ సాధ్యమే” అని గుర్తుంచుకోండి. ఆయనపై మీ నమ్మకాన్ని ఉంచినప్పుడు, మీరు మీ సామర్థ్యానికి తగినట్లు జీవించగలుగుతారు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నీ కన్నుల ద్వారా నన్ను నేను మీరిచ్చిన వరములు మరియు తలంతులతో చూచుటకు నాకు సహాయం చేయండి. నీవు గొప్ప దేవుడవని మరియు నీవు నన్ను గొప్ప శక్తిగా చేశావని నేను నమ్ముతున్నాను. నేడు, నేను నీపై నా నమ్మకాన్ని ఉంచాను మరియు అన్నింటికీ మీతో సాధ్యమేనని నమ్ముతున్నాను!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon