మీరేమి ఆశిస్తున్నారు?

మీరేమి ఆశిస్తున్నారు?

తన్ను ఆశ్రయించువారియెడల యెహోవా దయాళుడు తన్ను వెదకువారియెడల ఆయన దయచూపువాడు. (విలాప వాక్యములు 3:25)

మనము ప్రార్థించి, మనకు ఏది కావాలో, ఏది అవసరమో, లేదా కోరుకునేదానిని దేవుణ్ణి అడిగిన తర్వాత, మనం నిరీక్షణతో వేచి ఉండాలి. మనం నిరీక్షణతో నిండి ఉండాలి, ఇది ఏదైనా మంచి జరగాలని ఆనందంగా మరియు నమ్మకంగా నిరీక్షిస్తుంది. నా బాల్యంలో మరియు యుక్తవయస్సు ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో నిరాశకు గురైన సంవత్సరాల తర్వాత, బైబిల్లో చెప్పబడినట్లుగా నేను చెడు సూచనలను గుర్తిస్తాను (సామెతలు 15:15 చూడండి). అంటే నేను చాలాసార్లు చెడు వార్తలను ఆశించాను. చాలా మంది ప్రజలు మళ్లీ నిరాశ చెందకూడదనుకోవడం వల్ల మంచిని ఆశించడానికి భయపడే ఉచ్చులో చిక్కుకున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. దేవుడు మంచివాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తన నుండి మంచి విషయాలను తీవ్రంగా ఆశించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

క్రియలు లేకుండా కూడా ఉండకండి. క్రియలు లేని వ్యక్తి అంటే మంచి విషయాలు జరగాలని కోరుకునే వ్యక్తి మరియు ఏమి జరుగుతుందో వేచి చూడటం తప్ప వారు ఏమీ చేయరు. నేటి వచనం వేచి ఉండమని చెప్పినప్పటికీ, అది నిరీక్షణతో వేచి ఉండమని చెబుతుంది. నా తరపున పని చేయడానికి నేను దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు నేను బిగ్గరగా లేఖనాలను ఒప్పుకోవడం ఇష్టం. వారు ఆయన వాగ్దానాలను నాకు గుర్తుచేస్తారు మరియు వారు నన్ను ప్రోత్సహించారు. దేవుని వాక్యం సృజనాత్మక శక్తితో నిండి ఉంది మరియు విశ్వాసంతో మాట్లాడినప్పుడు, అది పంటను తెచ్చే విత్తనంతో సమానం.

మీరు ప్రార్థన చేసి, సమాధానం కోసం మీరు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువసేపు వేచి ఉన్నట్లయితే, మీరు అసహనానికి గురైనప్పుడు ఆయన పని చేస్తున్నందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు. మీరు ఏమి ఆశిస్తున్నారో దేవునికి చెప్పండి మరియు మీ అభివృద్ధి కోసం ఎదురుచూడండి. మీరు వేచి ఉన్నప్పుడు ఫిర్యాదు మరియు గొణుగుడు వలలో పడకండి. మీ సమాధానం మార్గంలో ఉందని ఆనందంగా నమ్మకంగా ఉండండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: నిరుత్సాహపడవద్దు. దేవుడు పని చేస్తున్నాడు మరియు మీరు త్వరలో ఫలితములను చూస్తారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon