మీ అపాయింట్‌మెంట్‌ను (నిర్ణయము) కొనసాగించండి

మీ అపాయింట్‌మెంట్‌ను (నిర్ణయము) కొనసాగించండి

మీరు నన్ను వెదకిన యెడల, పూర్ణమనస్సుతో నన్ను (బలమైన అవసరత) గూర్చి విచారణ చేయునెడల మీరు నన్ను కనుగొందురు. (యిర్మీయా 29:13)

దేవుని గూర్చిన జ్ఞానంలో మనల్ని ఎదగనీయకుండా చేయడానికి ప్రయత్నించే నిష్క్రియాత్మక స్ఫూర్తిని ఎదిరించడానికి మన శరీరంతో మనం కఠినంగా వ్యవహరించాల్సి రావచ్చు. దేవునితో సమయం గడపాలనే సమర్పణ మనం ఎప్పుడూ చేయగలిగే తీవ్రమైన సమర్పణ.

కిడ్నీ వ్యాధి కారణంగా నాకు డయాలసిస్ అవసరమైతే మరియు చికిత్స కోసం వారానికి రెండుసార్లు ఉదయం 8:00 గంటలకు ఆసుపత్రిలో ఉండవలసి వచ్చినట్లయితే, ఆ సమయాల్లో ఏదైనా ఆహ్వానాన్ని నేను పొందుకున్నప్పుడు అది ఎంత ఆకర్షణీయంగా అనిపించిన నేను దాన్ని చేయాలని ఆశించినా ఆ ఆహ్వానాన్ని నేను అంగీకరించను. నా డయాలసిస్ అపాయింట్‌మెంట్‌పై నా జీవితం ఆధారపడి ఉంటుందని నాకు తెలుసు. దేవునితో మన సమయం గురించి మనం అంత ఖచ్చితముగా ఉండాలి. మనం ఆయనతో గడిపే సమయం ద్వారా మన జీవిత నాణ్యత బాగా ప్రభావితమవుతుంది, తద్వారా మన వేళా కార్యక్రమములో (షెడ్యూల్) దేవునికిచ్చే సమయానికి ప్రాధాన్యత ఉండాలి.

కొన్నిసార్లు దేవునితో మన సమయాన్ని దేవునికి కేటాయించుటలో మనం నిదానంగా ఉంటాము ఎందుకంటే ఆయన ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటాడని మనకు తెలుసు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మన కోసం సిద్ధంగా ఉంటాడని మనకు తెలుసు, కాబట్టి మనం ఆయనకిచ్చే సమయాన్ని తేలికగా తీసుకోవచ్చు లేదా రీషెడ్యూల్ చేయవచ్చు, తద్వారా మనం మరింత అత్యవసరంగా అనిపించే పనిని చేయవచ్చు. మనం దేవునితో ఎక్కువ “ప్రాధాన్య సమయం” గడిపినట్లయితే, మన సమయాన్ని దోచుకునే అనేక “అత్యవసర” పరిస్థితులు మనకు ఉండకపోవచ్చు.

మనము దేవునితో సమయాన్ని గడిపేటప్పుడు, మనము ఆయన సన్నిధిని ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నామని భావించినా, మన జీవితంలో మంచి పంటలను పండించే మంచి విత్తనాలను మనం విత్తుతున్నాము. పట్టుదలతో, మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకునే స్థితికి చేరుకుంటారు, మీరు ఆయనతో సహవాసాన్ని ఆనందిస్తున్నారు మరియు మీరు ఎక్కడ దేవునితో మాట్లాడుతున్నారో మరియు ఆయన స్వరాన్ని వింటున్నారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునితో మీ సమయాన్ని కేటాయించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon