మీ ఆత్మతో వినండి

మీ ఆత్మతో వినండి

“ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది; శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము. నేను మీతో చెప్పియున్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై యున్నవి, గాని” (యోహాను 6:63)

కొన్నిసార్లు మన స్వంత మనస్సులు, సంకల్పాలు లేదా భావోద్వేగాలు దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి మన సామర్థ్యానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. మనం దేవుణ్ణి వినడానికి మరియు విధేయత చూపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ప్రతికూల ఆలోచనలు మనం వదులుకోవాలని భావించేంత వరకు మనపై దాడి చేస్తాయి. కానీ మనం మన మనస్సులను నిశ్శబ్దం చేసి, మన హృదయాలలో ఏముందో చూస్తే, దేవుడు తాను మాట్లాడుతున్నదానికి ధృవీకరణను ఇస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మ నివసించే చోట మన హృదయాలలో నుండి శాంతి మరియు విశ్వాసంతో ఆయన సమాధానం పెరగడాన్ని మనం గ్రహిస్తాము.

ఒక సారి నేను మీటింగ్‌ని పూర్తి చేశాను, వచ్చిన వ్యక్తులకు సహాయకారిగా ఉండేలా నేను చాలా కష్టపడ్డాను. అందరూ దాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నట్లు అనిపించినా, “ఎవరూ ఆశీర్వదించబడలేదు మరియు చాలా మంది రాకుండా వుండాలని కోరుకుంటున్నారు” అని నేను నా తలలో వింటూనే ఉన్నాను.
నేను దయనీయమైన వైఫల్యంగా భావించాను, అది నా పట్ల దేవుని చిత్తం కాదని నాకు తెలుసు, కాబట్టి నేను నిశ్చలంగా ఉండి, పరిశుద్ధాత్మ నాతో ఏమి చెప్తాడో చూడాలని విన్నాను. నేను తక్షణమే నిశ్చలమైన, చిన్న స్వరం విన్నాను, లోపల లోతైన జ్ఞానం, “ప్రజలు ఇక్కడ ఉండకూడదనుకుంటే, వారు వచ్చేవారు కాదు. వాళ్ళు ఆనందించకపోతే చాలామంది వెళ్ళిపోయేవారు. నేను మీకు సందేశం ఇచ్చాను మరియు నేను ఎవరికీ చెడు విషయాలను ప్రకటించను, కాబట్టి సాతాను మీ శ్రమలోని ఆనందాన్ని దొంగిలించడానికి అనుమతించవద్దు. నేను వినకపోతే, నేను దయనీయంగా ఉండేవాడిని, కానీ దేవుని వాక్యం నాకు జీవం పోసింది.

మనము మన మనస్సు ద్వారా కాకుండా మన ఆత్మ ద్వారా దేవుని నుండి వింటాము. గుర్తుంచుకోండి మరియు ఎల్లప్పుడూ ఒక్క నిమిషం ఆగి, దేవుడు మీకు నిజంగా ఏమి చెప్తున్నాడో అడగడానికి సమయాన్ని వెచ్చించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని వాక్యము ఎల్లప్పుడూ జీవమునిచ్చును.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon