మీ పూర్తి సమయమును సద్వినియోగము చేసుకొనుట

మీ పూర్తి సమయమును సద్వినియోగము చేసుకొనుట

…దినములు చెడ్డవి గనుక, మీరు సమయమును పోనియ్యక సద్వినియోగము చేసికొనుచు, అజ్ఞానులవలె కాక, జ్ఞానులవలె (బుద్ధిగలిగి, తెలివిగల ప్రజలుగా) నడుచుకొనునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి.  —ఎఫెసీ 5:15-16

సమయం నిజంగా ఎగిరిపోతుంది, అవునా కాదా? మరోవైపు, కొన్ని సందర్భాల్లో, సమయం పాకుతున్నట్లు అనిపించవచ్చు! ఎంత వేగంగా లేదా నెమ్మదిగా సమయం గడుస్తున్నట్లు అనిపించినా, మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ భూమిపై కొంత సమయం మాత్రమే ఉంది. దానిని మనస్సులో ఉంచుకొని, నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను, మీ సమయంతో ఏమి చేస్తున్నావు?

సమయం దేవుని నుండి వచ్చే ఒక బహుమతి! మనమెలా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో దానిని గురించి ఆయన తన సమయము ఎలా వాడుకుంటున్నాడో నేను ప్రతిరోజూ చూస్తాను. ఆపై, అతని దయ మరియు కృపలో, ఆయన మన జీవితాల్లో చేస్తున్న దానితో ఏ విధంగానైనా ఒప్పందంలోకి వచ్చుటకు మనకు ఆయన సమయం ఇస్తాడు, కనుక మనం ఆయన మంచితనాన్ని అనుభవించవచ్చు.

కాబట్టి … మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, దేవుడు నాతో ఏమి చేస్తున్నాడో దానిని నేను ఒప్పుకున్నానా? లేదా, నేను పోరాడుతున్నాను మరియు పోరాడుతున్నానా, నా మార్గంలో పనులు చేయాలని ప్రయత్నిస్తు నేను పోరాడుతూ యుద్దం చేస్తున్నానా? మీరు దేవునితో పోరాడుతుంటే, మీరు మీ సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉంటారు, కానీ మీరు ఆయనతో ఒప్పందంలో ఉంటే, మీరు గొప్ప విషయాలతో  మీ సమయాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు.

గుర్తుంచుకోండి, దేవుడు దయగలవాడు. ఆయన తన సమయాన్ని తీసుకుంటాడు. మనం చాలా కాలం తీసుకుంటున్నామని ఆయన అనుకోవచ్చు, అతని మంచితనంలో, మనం ఆయన చేస్తున్న పనితో క్రమంగా ఉండడానికి ఆయన ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఆయనకు తొందర లేదు. ఆయన సహనశీలి. మన పోరాటం మన పురోగతిని మాత్రమే ఆలస్యం చేస్తుంది.

కాబట్టి ఇది మీ దృక్పధాన్ని మార్చడానికి మరియు క్రొత్త పనులను చూసుకోవడానికి మంచి సమయం … జీవితం కోసం ఒక కొత్త దృష్టి … మాలో ఎల్లప్పుడూ పనిలో ఉన్న ఒక పునరుద్ధరించిన విశ్వాసం మరియు నమ్మకం … మరియు ఎల్లప్పుడూ మా మంచికొరకే.

మీకు నా ప్రోత్సాహం ఏదనగా దేవుని విశ్వసించటం మరియు ఆయన మీ జీవితంలో ఏమి చేస్తున్నాడో దానితో ఒప్పందానికి లోబడి మీ సమయం వెచ్చించండి. మీ ఉద్దేశాన్ని ఆయనను నిర్వచించనిద్దాం. ఆయన గొప్ప ఆలోచనలను కలిగి ఉన్నాడని నీ హృదయంలో తెలుసుకోండి, అతడు ఎంత సమయం పడుతుంది, అతడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మరియు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీ హృదయపూర్వక ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు.

నీకు నా ప్రోత్సాహం ఏమనగా దేవుని విశ్వసించటం మరియు ఆయన మీ జీవితంలో ఏమి చేస్తున్నాడో దానితో ఒప్పందానికి లోబడి మీ సమయాన్ని గడుపండి. ఆయన మీ ఉద్దేశాన్ని నిర్వచించుటకు అనుమతించండి. ఆయన గొప్ప ఆలోచనలను కలిగి ఉన్నాడని నీ హృదయంలో తెలుసుకోండి, ఆయన ఎంత సమయం తీసుకున్నప్పటికీ, ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మరియు ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీ హృదయపూర్వక ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు.

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, నేను మీతో పోరాటములో నా సమయం వృధా చేయను. నేను నా పనిని బాగా చేస్తాను. నేను సమయం వృథా చేయటం మొదలుపెట్టినప్పుడు, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారని మరియు మీ సమయం ఎల్లప్పుడూ అత్యుత్తమంగా ఉందని నాకు గుర్తుచేస్తుంది.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon