మీ ప్రార్ధనలను క్లుప్తపరచండి

మీ ప్రార్ధనలను క్లుప్తపరచండి

…నీతిమంతుని (ఎడతెగని, హృదయపూర్వక) విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై (పనిలో శక్తివంతమైనదై) యుండును. —యాకోబు 5:16

నేను సాధారణ, హృదయపూర్వక, పూర్తి విశ్వాసముతో నిండిన ప్రార్ధనలతో ఎల్లప్పుడూ దేవుని దృష్టిని ఆకర్షించుట నేను నేర్చుకున్నాను. దురదృష్టవశాత్తు, మనము తరచూ దానిని పట్టించుకోకుండా, మన ప్రార్ధనలను ఒక పెద్ద ప్రదర్శనగా మార్చుకుంటూ ఉంటాము.

మనము ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనల్ని ఆకట్టుకోవడానికి మాట్లాడుటలో జాగ్రత్త వహించాలి. కొన్నిసార్లు మనము అనర్గళంగా శబ్దము చేయుచు ప్రార్ధించడం అవసరం అని మనము భావిస్తాము. మనము మన మాటలతో దేవునిని ఆకర్షితులను చేయాలని మరియు పవిత్ర ధ్వనిని కోరుకుంటున్నాము. కానీ దేవుడు కేవలం మనతో మాట్లాడాలనుకున్నాడు.

మనకు ఒక స్నేహితుడిగా ఆయనతో మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నాడు కానీ, ఆయన వేరే స్వరంతో మాట్లాడాలని ఆయన కోరుకొనుట లేదు. మనము పగటి సమయంలో ఎలిజబెత్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోయినప్పుడు, మనము ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దానిని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు.

మనము చివరికి గంటల పాటు ప్రార్ధన చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇది ప్రార్ధన సమయమునకు సమయ పట్టికను కలిగి యుండుట మంచిది, కానీ మనము పూర్తి చేయకముందే ప్రార్ధన చేయాలి మరియు తరువాత సారి మరికొంత ఎక్కువ ప్రార్ధన చేయవలసిన అవసరమున్నంత వరకు ప్రార్ధించి మీ పనికి వెళ్ళండి.

మీరు ప్రార్థన చేసే ప్రతి అవకాశాన్ని ఆరాధించుటకు మరియు దేవుడు మీ కొరకు ప్రతి సహాయమును బట్టి కృతజ్ఞత కలిగి యున్నట్లైతే ప్రార్థన అనేది ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది, మరియు మీరు చేసే ప్రతి పనిలో ఆయనను నిమగ్నమగునట్లు ఆయనను చేర్చుకోండి. అయన ఇక్కడ ఆకట్టుకొనుటకు ఇక్కడ లేదు … అయన మీతో జీవించడానికి ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఒక కార్యక్రమముగా చేయవద్దు. కేవలం ఆయనను ఆహ్వానించండి.


ప్రారంభ ప్రార్థన

పరిశుద్ధాత్మ, ప్రార్థనను ఒక పనితీరుగా మార్చుటకు అనుమతించవద్దు! నేను మిమ్మల్ని ఆకట్టుకోవటానికి కొంత సమయం లేదా కొంత సమయం ప్రార్థన చేయాలనుకోవడం లేదు. మీరు నాకు సన్నిహిత స్నేహితుడుగా ఉండాలని మరియు నా జీవితంలోని ప్రతి అంశాలలో ఒక భాగంగా ఉండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon