మీ హృదయమును తెరవండి

మీ హృదయమును తెరవండి

యేసు కన్నీళ్లు విడిచెను. (యోహాను 11:35)

చాలా మంది ప్రజలు తమ భావాలను “తీసివేయుటకు” గతంలో చాలా బాధలను భరించినందున దైవిక భావోద్వేగాలను అనుభవించరు. చాలా కాలం పాటు ఏదైనా అనుభూతి చెందడానికి నిరాకరించిన వ్యక్తులు మళ్లీ అనుభూతి చెందడానికి భయపడతారు, ఎందుకంటే వారు భావాల గురించి గుర్తుంచుకోగలిగేది బాధ మాత్రమే. చివరికి, మన జీవితాల్లో దైవిక భావోద్వేగాలు మళ్లీ ప్రవహించేలా చేయడానికి భావోద్వేగ బాధను ఎదుర్కోవాలి. మనల్ని మనం మళ్లీ అనుభూతి చెందడానికి అనుమతించడం కఠినమైన హృదయాన్ని సున్నితత్వంగా మారుస్తుంది, అయితే ఆ భావాలను తిరిగి పొందేందుకు దేవునితో కలిసి పనిచేయడానికి సహనం మరియు సుముఖత అవసరం.

మీ బాధకు ఏ విషయం కారణమైనప్పటికీ లేదా ఎటువంటి భయంకరమైనది అయినా, కఠిన హృదయమనే బంధంలో ఉండకండి. అది మీ బాధ యొక్క మూలాలను కాకుండా లక్షణాలను మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని మరింత బాధ నుండి రక్షించదు, కానీ అది దేవుని స్వరాన్ని వినే మీ సామర్థ్యాన్ని అడ్డుకుంటుంది. కఠిన హృదయము దేవుని నుండి కాదు; ఆయన మనల్ని భావాలు కలిగి ఉండేలా సృష్టించాడు. నేటి వచనం ప్రకారం, యేసు కూడా కన్నీరు విడిచాడు.

ఎప్పుడైనా మీరు అనుభూతి చెందడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించినప్పుడు, మీరు బాధకు గురవుతారు, కానీ మీలో స్వస్థ పరచే యేసు నివసిస్తుంటే అది భిన్నంగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా గాయపడినా, గాయము విషయములో పట్టించుకోవడానికి ఆయన సమీపములో ఉంటాడు.

మీరు మీ భావోద్వేగాలను ఆపివేసినట్లయితే, దేవుని స్వరాన్ని వినే మీ సామర్థ్యాన్ని మీరు రాజీ చేసుకున్నారని దయచేసి గ్రహించండి. ఆయన వైపు మీ హృదయాన్ని తెరవండి; మీ హృదయాన్ని మృదువుగా చేయమని మరియు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచమని ఆయనను అడగండి, తద్వారా మీరు ఆయన స్వరాన్ని వినవచ్చు మరియు ఆయనతో సన్నిహిత సహవాసాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ప్రజలను మీ జీవితములో నుండి వెలివేయుటకు గోడలు కట్టుచున్నట్లైతే, స్వంతముగా మీరు నిర్మించుకున్న ఆ గోడలనే జైలులోనే మీరుంటారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon