మృధువైన మనస్సాక్షిని కలిగి యుండండి

మృధువైన మనస్సాక్షిని కలిగి యుండండి

అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణ వలన మోసపరచు ఆత్మలయందును దయ్యముల బోధయందును లక్ష్యముంచి, విశ్వాస భ్రష్టులగుదురని (పరిశుద్ధ) ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు. (1 తిమోతి 4:1– 2)

ఈరోజు లేఖనములు ఒక వ్యక్తి యొక్క మనస్సాక్షిని “కత్తిరించబడటం” లేదా “కాటరైజ్ చేయడం (కాల్చివేయడం)” గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. గాయం కాటరైజ్ (వాతపడటం) చేయబడితే, అది మచ్చ కణజాలంగా మారుతుంది మరియు ఏదైనా అనుభూతి చెందదు. అదేవిధంగా, ప్రజల మనస్సాక్షిలు కాటరైజ్ (కాల్చబడినప్పుడు) అయినప్పుడు, వారు కఠినంగా మరియు మొద్దుబారిపోతారు, వారు ఏమి అనుభూతి చెందాలో అనుభూతి చెందలేరు. సంవత్సరాల తరబడి అవిధేయత మరియు వ్యక్తిగత బాధలు మనల్ని సున్నితంగా కాకుండా కష్టతరం చేస్తాయి, కానీ దేవుని దయ ద్వారా మనం మారవచ్చు. మనం దేవుని పట్ల మృదువుగా ఉండాలనుకుంటున్నాము, తద్వారా మనం ఇతరులను బాధపెట్టినప్పుడు లేదా ఆయనకు ఏ విధంగా అవిధేయత చూపుతున్నామో వెంటనే గ్రహించగలము.

సున్నిత హృదయం మరియు మనస్సాక్షి కోసం దేవుణ్ణి అడగండి, తద్వారా మీరు ఆయన పట్ల మరియు మీతో ఆయన వ్యవహారాల పట్ల సున్నితంగా ఉండగలరు. సంవత్సరాలుగా వ్యక్తిగత బాధలు మరియు లేదా దేవునికి అవిధేయతతో కఠినమైన హృదయాలను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు మీకు తెలిస్తే, వారి కోసం కూడా ప్రార్థించండి. మన ప్రవర్తన దేవునికి నచ్చకపోతే వెంటనే గ్రహించగలగడం చాలా అందమైన విషయం. అతను మీతో వ్యవహరిస్తున్నట్లు మీరు గ్రహించిన ప్రతిసారీ దేవునికి ధన్యవాదాలు మరియు మీ మనస్సాక్షిని అతని పట్ల మృదువుగా ఉంచడానికి పరిశుద్ధాత్మతో పని చేస్తూ ఉండండి. మనం అతని క్షమాపణ కోసం అడగవచ్చు మరియు వెంటనే మన ప్రవర్తనను మార్చుకోవచ్చు: “తండ్రీ, నా కోసం మరియు నా ప్రియమైనవారి కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, వారు మనస్సాక్షిని కఠినంగా మార్చారు. మాలో ఉన్న ఆ కాఠిన్యాన్ని తొలగించడానికి మీరు ఒక పని చేయమని నేను అడుగుతున్నాను. దయచేసి మా హృదయాలను మీ యెడల మృదువుగా మార్చండి. మీ నాయకత్వానికి ప్రతిస్పందించే సున్నితమైన హృదయాలను మాకు అందించండి, తద్వారా మీరు మాకు ఏమి చెబుతున్నారో మరియు మేము ఏమి చేయాలని మీరు ఆశిస్తున్నారో మేము వెంటనే గ్రహించగలము. యేసు నామంలో, ఆమెన్!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు పరిష్కరించుటలో దృఢంగా ఉండండి కానీ మీ హృదయములలో మృధువుగా ఉండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon