మృధువైన మరియు సున్నితమైన

మృధువైన మరియు సున్నితమైన

వారు నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరించి గైకొనునట్లు నేను వారి శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు [సున్నితంగా మరియు వారి దేవుని స్పర్శకు ప్రతిస్పందించే] గుండెను ఇచ్చి, వారికి ఏకమనస్సు కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆత్మ పుట్టింతును. (యెహెజ్కెలు 11:19)

ఈరోజు వచనములో, దేవుడు రాతి హృదయాలను మాంసపు హృదయాలతో భర్తీ చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, అతను కఠినమైన హృదయం ఉన్న వ్యక్తిని మృదువైన హృదయం, సున్నితమైన వ్యక్తిగా మార్చగలడు.

మనం మన జీవితాలను దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు, ఆయన మన మనస్సాక్షిలో మంచి మరియు చెడు యొక్క భావాన్ని లోతుగా ఉంచుతాడు. కానీ మన మనస్సాక్షికి వ్యతిరేకంగా మనం చాలాసార్లు తిరుగుబాటు చేస్తే, మనం కఠిన హృదయులుగా మారవచ్చు. అలా జరిగితే, మనం పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వానికి ఆత్మీయంగా సున్నితంగా ఉండేలా దేవుడు మన హృదయాలను మృదువుగా చేయునట్లు అనుమతించాలి.

నేను నిజంగా దేవునితో సహవాసం చేయడం ప్రారంభించే ముందు నేను చాలా కఠిన హృదయంతో ఉన్నాను. క్రమం తప్పకుండా ఆయన సన్నిధిలో ఉండటం నా హృదయాన్ని మృదువుగా చేసింది మరియు అతని స్వరానికి నన్ను మరింత సున్నితంగా మార్చింది. దేవుని స్పర్శకు సున్నితంగా ఉండే హృదయం లేకుండా, ఆయన మనతో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ అనేక సార్లు మనం గుర్తించలేము. అతను మృదువుగా, నిశ్చలంగా, చిన్న స్వరంతో లేదా ఒక విషయం గురించి సున్నితమైన నమ్మకంతో మాట్లాడతాడు.

కఠినమైన హృదయం ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఇతరులను బాధపెట్టే ప్రమాదంలో ఉంటాడు మరియు వారు అలా చేస్తున్నారనే విషయం కూడా వారికి తెలియదు మరియు ఇది దేవుని హృదయాన్ని బాధపెడుతుంది. కఠిన హృదయంతో మరియు “తమ స్వంత పనులు చేయడం”లో బిజీగా ఉన్నవారు దేవుని చిత్తానికి లేదా స్వరానికి సున్నితంగా ఉండరు. దేవుడు తన వాక్యంతో మన హృదయాలను మృదువుగా చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఎందుకంటే కఠినమైన హృదయం ఆయన స్వరాన్ని వినదు లేదా ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటున్న ఇతర అనేక ఆశీర్వాదాలను పొందలేడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ హృదయమును మృధువుగా ఉంచండి మరియు దేవుని స్వరమునకు సున్నితముగా ఉంచండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon