“లోపల” ఉన్నా కానీ “దానికి చెందిన వారు” కాదు

“లోపల” ఉన్నా కానీ “దానికి చెందిన వారు” కాదు

వారికి నీ వాక్యమిచ్చి యున్నాను. నేను లోకసంబంధిని కానట్టు వారును లోకసంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని ద్వేషించును. (యోహాను 17:14)

విశ్వాసులుగా మనం లోకంలో ఉన్నాము కానీ లోకానికి సంబంధించిన వారము కామని ఈరోజు వచనం మనకు బోధిస్తుంది, అంటే మనం విషయాల గురించి ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని తీసుకోలేము. మన విధానాలు మరియు వైఖరులలో ఇహలోక పరముగా మారకుండా ఉండటానికి నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రపంచంలో జరిగేటటువంటి వినోద రూపంలో చాలా గ్రాఫిక్ హింసను వీక్షించడం, మన మనస్సాక్షిని వేధిస్తుంది లేదా కఠినతరం చేస్తుంది మరియు దేవుని స్వరానికి మన సున్నితత్వాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈరోజు ప్రపంచంలోని చాలా మంది ప్రజలు టెలివిజన్‌లో చాలా తరచుగా చిత్రీకరించబడిన విషాదాలను చూస్తున్నందున నిజమైన వ్యక్తులు అనుభవించే వేదనల పట్ల సున్నితముగా ఉండలేకపోతున్నారు.

వార్తా మాధ్యమాలు తరచుగా ప్రతికూల నివేదికలు లేదా విషాద కథనాలను భావోద్వేగరహిత, వాస్తవిక మార్గాల్లో అందజేస్తాయి మరియు మనం తరచుగా ఈ విషయాలలో అనుభూతి చెందకుండా చూస్తాము మరియు వింటాము. మనం చాలా భయంకరమైన విషయాల గురించి వింటున్నాము, ఇకపై మనం ప్రదర్శించాల్సిన కరుణ లేదా ఆగ్రహానికి తగిన భావోద్వేగాలతో విషాదానికి ప్రతిస్పందించలేక పోతున్నాము.

ఈ విషయాలు లోకం కోసం సాతాను యొక్క సంపూర్ణ ప్రణాళికలో భాగమని నేను నమ్ముతున్నాను. మన చుట్టూ జరిగే భయంకరమైన సంఘటనల గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కఠిన హృదయంతో మరియు మానసికంగా నిమగ్నమై ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. అలాంటి వాటి వల్ల ప్రభావితమైన వారిని మనం పట్టించుకోవాలని ఆయన కోరుకోవడం లేదు. కానీ, క్రైస్తవులుగా, మనం శ్రద్ధ వహించాలి, అనుభూతి చెందాలి మరియు ప్రార్థించాలి. ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుందో మనం విన్నప్పుడల్లా, మనం దేవుని దృక్కోణం కోసం అడగాలి మరియు మనం ఎలా స్పందించాలని కోరుకుంటున్నాడో విచారించాలి. మనము ఆయన ప్రతిస్పందనను వినాలి మరియు తదనుగుణంగా వ్యవహరించాలి. మనం లోకంలో ఉండడానికి ఇది ఒక మార్గం, కానీ ప్రపంచంలో కాదు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దైవిక విలువల కొరకు నిలబడండి మరియు ఎన్నడూ రాజీ పడకండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon