వాక్యమును ఒప్పుకోండి

వాక్యమును ఒప్పుకోండి

నీ ఆజ్ఞలన్నియు న్యాయములు నీ వాక్యమునుగూర్చి నా నాలుక పాడును. (కీర్తనలు 119:172)

దేవుని వాక్యం చాలా గొప్ప నిధి. ఇది జ్ఞానం, దిశ, సత్యం మరియు ఉద్దేశపూర్వకంగా, శక్తివంతమైన మరియు విజయవంతమైన జీవితాలను గడపడానికి మనకు అవసరమైన అన్నిటితో నిండి ఉంది. మన ప్రార్థనలలో వాక్యాన్ని చేర్చుకోవాలి, ప్రతి పరిస్థితి మరియు సమస్యపై దానిని ఒప్పుకోవాలి. ఒప్పుకోలు అనే పదానికి అర్థం “అదే విధంగా చెప్పడం,” కాబట్టి మనం వాక్యాన్ని ఒప్పుకున్నప్పుడు, దేవుడు చెప్పిన విషయాలనే చెబుతున్నాము; మనము ఆయనతో ఒప్పందంలో ఉంచుతున్నాము. మనం నిజంగా దేవునితో లోతైన మరియు శక్తివంతమైన సంబంధాన్ని కోరుకుంటే, మనం ఆయనతో ఏకీభవించవలసి ఉంటుంది మరియు వాక్యాన్ని ఒప్పుకోవడం వంటి వాటిని ఏదీ మనకు సహాయం చేయదు. మన ఒప్పుకోలు వాక్యం గురించిన మన జ్ఞానాన్ని మరియు దేవునిపై మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది, ఇది మన ప్రార్థనల యొక్క ఖచ్చితత్వం మరియు ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది.

వాక్యాన్ని ఒప్పుకోవాలంటే, మనం వాక్యాన్ని తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే దేవుడు ఏమి చేసాడో మరియు ఆయన ఏమి చెప్పాడో తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఆయనతో ఏకీభవించగలము. దేవునిని తమ వద్ద ఇప్పటికే ఉన్నదాన్ని ఇవ్వమని లేదా వారు ఇప్పటికే ఉన్న వాటిని చేయమని అడిగే వ్యక్తులను నేను తరచుగా ఎదుర్కొంటాను మరియు నేను ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను, “ఆ విధంగా ప్రార్థించడం మానేయండి! మీరు అడిగే పనిని దేవుడు ఇప్పటికే పూర్తి చేశాడు.” దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించమని అడగవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పటికే చేసాడు. “దేవా, నీ వాక్యం ప్రకారం నేను ధన్యుడిని అయినందుకు ధన్యవాదాలు” అని చెప్పడం మంచిది. దేవుడు మనకు ఇప్పటికే ఇచ్చిన దాని కోసం అడిగే ప్రార్థనలు పూర్తిగా అనవసరమైనవి. మనం దేవుని వాక్యాన్ని ఆయనకు తిరిగి ప్రార్థించినప్పుడు లేదా ఆయనను జ్ఞాపకము చేసుకున్నప్పుడు, మనం ఆయన వాక్యాన్ని గౌరవిస్తాము మరియు అది చెప్పేదానిని మనకు గుర్తు చేసుకుంటాము. మనం ఆయన వాక్యాన్ని మాట్లాడిన ప్రతిసారీ, భూమిపై మార్పు తీసుకురావడానికి శక్తి పరలోకం నుండి విడుదల చేయబడుతుంది!


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: విశ్వాసంతో మీ నోటి నుండి వచ్చే దేవుని వాక్యం భూమ్యాకాశములలో అత్యంత శక్తివంతమైన శక్తులలో ఒకటి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon